Vardagliga miljöer och aktiviteter för barn och personal i svenska förskolor

Artikeln “Everyday environments and activities of children and teachers in Swedish preschools” har nyligen publicerats i tidskriften Early Child Development and Care. Den är en del av PEPI-projektet och beskriver de vardagliga miljöerna och aktiviteterna för barn och personal i svenska förskolor. Den ingår som en del i Frida Åströms avhandlingsarbete.

Doktorand Frida Åström

Hur barn och personal spenderar sin tid i förskolan är viktigt för engagemang och lärande. För att beskriva miljön och aktiviteter och för att jämföra barns engagemang i fri lek inomhus och fri lek utomhus, har Frida tillsammans med kollegor gjort systematiska observationer på 78 förskoleavdelningar i Sverige. I denna artikel går hon igenom en del av de resultat hon funnit. Artikeln är en del av PEPI-projektet (Participation and Engagement in Preschool International), som är ett större internationellt projekt med syfte att studera barns delaktighet och engagemang i aktiviteter och förskolemiljöns utformning för barn i och utan behov av särskilt stöd, och att göra internationella jämförelser. Läs mer om PEPI-projektet här.

Den här artikeln kommer sedan att följas upp av flera, som tillsammans ska leda fram till Fridas avhandling.

Studien visar att den vanligaste aktiviteten i svenska förskolor är fri lek inomhus, följt av fri lek utomhus. Det visade sig också att barnen lika ofta interagerade med andra barn som med personalen. Det vanligaste fokus i barnens aktiviteter under dagen var lek med leksaker, bygga med till exempel klossar/lego och kreativa aktiviteter eller musik. Det näst vanligaste var låtsaslek, med olika roller runt ett visst tema. Skolförberedande aktiviteter med fokus på läs- och skriv, matematik, vetenskap och sociala studier förekom sammanslaget nästan lika ofta som låtsaslek.

När det handlar om barnens engagemang så var det signifikant högre i fri lek inomhus jämfört med fri lek utomhus.

-Denna skillnad är värd att undersöka närmare. Barnen spenderar den största delen av förskoledagen i fri lek inne och ute och därmed blir engagemanget i dessa aktiviteter viktiga, säger Frida.

En potentiell förklaring till skillnaden i engagemang är att barn tidvis är mer sysslolösa i fri lek utomhus jämfört med inomhus, vilket drar ner barnens genomsnittliga engagemang. Denna förklaring fick delvis stöd av studiens uppföljande analys, men mer detaljerade analyser behövs för att bättre förstå denna skillnad.

Personalen på förskolan har olika typer av uppgifter. Det vanligaste är att de organiserar aktiviteter för barnen på olika sätt, genom att förse dem med material och att se till att allt ska flyta på i aktiviteterna. Personalen var vanligtvis nära en liten grupp av barn eller för sig själva, och oftast pratade de eller lyssnade de till ett barn i taget.

De här resultaten diskuteras sedan i förhållande till läroplanen i förskolan, samt för framtida forskningsbehov.

Referens: Frida Åström, Eva Björck-Åkesson, Madeleine Sjöman & Mats Granlund (2020) Everyday environments and activities of children and teachers in Swedish preschools, Early Child Development and Care, DOI: 10.1080/03004430.2020.1754209

Vill du veta mer kontakta Frida Åström

2020-06-01