Möte i Sydafrika inom strategisk allians för forskning

Fyra representanter från Jönköping University har besökt Sydafrika för att delta i strategiska möten och konferenser inom SASUF, ett internationaliseringsprojekt där 38 universitet i Sverige och Sydafrika gått samman i syfte att stärka varandra.

South Africa - Sweden University Forum (SASUF) möttes vid University of Pretoria i april 2023

Tillbaka från resa

Nyligen kom forskarna Karina Huus, Nerrolyn Ramstrand och Saffran Möller hem från en forskarresa i Sydafrika. Man reste inom samarbetet South Africa - Sweden University Forum (SASUF) som är ett samarbetsprojekt mellan svenska och sydafrikanska lärosäten. Målet för SASUF är att stärka banden mellan Sydafrika och Sverige inom forskning, utbildning och innovation, med FN:s hållbarhetsmål är i fokus.

Fortsatt forskningssamarbete

Forskningsmiljön CHILD har under 20 års tid samarbetat med syfafrikanska forskare. Sedan 2017 deltar man inom SASUFs ramar. Både forskningsarbetet och kontakterna har växt och fördjupats under dessa år.

- Resan innebar verkligen nya möjligheter till fördjupat samarbete med kollegorna från Pretoria University, berättar CHILD-medlemmen Karina Huus.

- Nya projekt diskuterades och hur vi kan gå vidare i samarbetet med att söka gemensamma forskningsanslag.

Mångfacetterat program

Första delen av resan bestod av ett satellitevent som genomfördes vid universitetet i Pretoria inom ramen för just CHILD:s mångåriga partner ”Centre for Agumentative & Alternative Communication”.

Nerrolyn Ramstrand och Saffran Möller pratade tillsammans med de sydafrikanska forskarna Zondo Sizwe och Zakiyya Laher om: Measuring Engagement of Children with Disabilities in Education or Health Care Setting.

Samma vecka höll Shakila Dada, Karina Huus och Alecia Samuels i en workshop med tema: Reflection on Research Ethical Dilemmas Using a COIL Project. Detta event genomfördes på University of Western Cape.

- Vi deltog även i flera olika intressanta seminarier som erbjöds, både utifrån möjligheter för nya samarbetspartner, framtida forskningsfinansiering men också inom mer ämnesspecifika seminarium, säger Karina Huus.

Ett intressant projekt man arbetat med sedan 2017 är Picture My Participation Öppnas i nytt fönster.  där man utvecklat ett bild-instrument för att mäta barn med funktionsnedsättnings delaktighet och engagemang. Det samarbetet önskar man nu fördjupa, då barn som är delaktiga och engagerade i sina liv och omständigheter mår bättre.

För mer information, kontakta: Karina Huus 

_____________________________________________________________________________________________

Med på resan var också Jönköping Universitys SASUF-representant Heidi Woodhouse Schmit. Henne kan man kontakta om man vill veta mer om samarbetet, eller är intresserad av att ingå i nätverket.

2023-05-05