• Bättre förståelse för barns hälsa
  Tjugo procent av alla barn i Sverige har en långvarig sjukdom, till exempel diabetes eller reumatism. I en ny doktorsavhandling har CHILD-doktorand Christina Peterson undersökt hur vårdpersonal kan använda ett frågeformulär för att få ett bättre grepp om hur barnen mår. Men också hur barnen själva kan få en bättre förståelse av sin sjukdom.
  Läs mer
 • Föreläsning: Barn med utvecklingsstörning och deras familjer
  Den 23 januari 2017 föreläser CHILD-lektor Lena Olsson utifrån sin avhandling om "Barn med utvecklingsstörning och deras familjer - stödbehov, serviceutnyttjande och erfarenheter av stöd".
  Läs mer
 • Disputation inom Hälsa- och Vårdvetenskap
  Fredagen den 20 januari 2017 disputerar Christina Petersson, Hälsohögskolan, med en avhandling som utforskar och beskriver hur frågeformulär för hälsorelaterad livskvalitet kan användas i uppföljning av barn med långvarigt hälsotillstånd genom att utgå från systemet med nationella kvalitetsregister.
  Läs mer

Text

Gilla oss på Facebook