Licentiatavhandling om barns oro före operation

CHILD-doktorand Ingalill Gimbler Berglund försvarade den 5 oktober sin licentiatavhandling i Omvårdnad.

CHILD-doktorand Ingalill Gimbler Berglunds forskning handlar om barns oro före en operation.

- Många av de barn som ska opereras är oroliga före operationen vilket påverkar insomnandet och deras behov av smärtlindring direkt efter operation, berättar Ingalill.
- Vissa barn kan upp till flera veckor efter en operation ha svårigheter med att sova, vara ängsliga och få andra förändringar i sitt beteende.

För att kunna minska oron hos barn före en operation behöver man kunna bedöma deras oro och utvärdera effekten av de strategier som används i samband med att barn ska opereras. Ingalill Gimbler Berglund har i sin avhandling intervjuat anestesisjuksköterskor för att ta reda på deras erfarenheter av och agerande i möte med barn före operation och översatt ett amerikanskt bedömningsinstrument av barns preoperativa oro för att användas i svenska förhållande och på så sätt kunna bedöma effekter av åtgärder för att minska barns oro.

Mer om Ingalill Gimbler Berglunds forskning

Ingalill Gimbler Berglund (th) mottar vid spikceremonin gratulationer från Hälsohögskolans vd Ewa Wigaeus Tornqvist

2012-10-10