Karin Hellerstedt är ny docent i företagsekonomi

Det finns mycket forskning som fokuserar på uppstart av företag, och hur man når framgång. Men hur fungerar det om man av någon anledning vill avsluta sitt företag? Det vill Karin Hellerstedt sätta fokus på.

Den 25 november höll Karin Hellerstedt sin docentföreläsning ”Firm exit – Financial and non-financial aspects” vid Jönköping International Business School.

– Även de som driver ett framgångsrikt företag måste, förr eller senare, göra en ”exit” på ett eller annat sätt, säger Karin, som tittat på frågan ur olika aspekter.

Bland annat har hon genom ett experiment visat hur omvärlden reagerar olika på om någon blir arbetslös, jämfört med om någon måste lägga ner sitt företag. Synen på en ”misslyckad” entreprenör är betydligt tuffare. Och det påverkar förstås hur man som företagare hanterar en nedläggning.

Det stöd som ges till nystartade företag måste även involvera de här frågorna, menar Karin. Många företagare har dåliga kunskaper om vilka regler som finns och vad man ska tänka på. Redan vid uppstart behöver man fundera över till exempel hur länge man ska fortsätta om man går med förlust.

Men nedläggning är bara en form av ”exit”. Alla företag står någon gång inför ett ägarskifte, och även det har Karin Hellerstedt forskat om.

– I ett familjeföretag påverkas ett eventuellt ägarskifte mycket av hur känslomässigt involverad familjen är, berättar hon. De ekonomiska förklaringsmodellerna utelämnar ofta den psykologiska aspekten; det finns så mycket mer att reflektera över än bara det rent finansiella. En känslomässigt involverad familj är till exempel mycket mer mån om att rädda så mycket som möjligt om det går dåligt, och när det är dags för ägarskifte hittar de helst en ny ägare inom familjen.

Forskningen visar att ett företag som får en ny extern ägare presterar bättre finansiellt, men det finns en högre överlevnadsgrad och längre långsiktighet bland dem som låter ägandet stanna inom familjen.

Just nu arbetar Karin Hellerstedt med två olika projekt. Det ena handlar om familjeföretag och nedläggning, och det andra, som finansieras av Handelns utvecklingsråd, handlar om nedläggning inom handeln.

– Hur påverkas man till exempel som butiksägare av att många butiker runt omkring lägger ned? Många i handeln mår dåligt och upplever att de är ensamma i sin situation.

Karin Hellerstedt doktorerade vid JIBS 2009 och har tidigare forskat om entreprenöriella team, ägarskiften i familjeföretag och misslyckade företagssatsningar.

2015-11-27