Kan robotar skriva meningsfulla nyheter?

Robotar och datorer ersätter människor överallt; läkare, piloter, till och med journalister. Är vi på väg mot ett dystopiskt samhälle, eller skulle utvecklingen kunna vara något positivt?

Keyboard and newspapers

Utifrån de här tankarna har forskare vid Media Management and Transformation Centre (MMTC) vid Jönköping International Business School, Jönköping University, startat projektet DPer News (Digital Personalization of the News), med stöd från KK-stiftelsen.

Digitalisering innebär en integrering av digital teknik i vardagen, men kan också betyda övergången till en digital verksamhet. Mediebranschen, och nyhetsproduktion i synnerhet, är utgångspunkten för Dper News-projektet, men i stort sett alla branscher är på väg mot en ökad eller total digitalisering.

– Digitalisering är en fråga som är i ropet just nu, och företag är angelägna om att få hjälp med att omvandla sin verksamhet, säger projektledaren Mart Ots.

– Den övergripande frågan är: Hur kan algoritmer ersätta människor i repetitiva yrken? Journalistik kanske inte verkar som ett repetitivt jobb, men när det gäller att skriva om till exempel ekonomi och sport, kan det mycket väl vara det, fortsätter han.

Inom vissa områden kan robotar användas för att hjälpa journalister genom att hitta och analysera data, medan journalisten fortfarande skriver reportaget. I andra fall kan robotar skriva texten själva. DPer News-projektet vill hitta kreativa metoder för robotisering som kan hjälpa nyhetsindustrin att skapa intressantare nyheter.

– DPer News handlar om hur vi kan göra nyheter som inte bara är billiga och lättillgängliga, utan också mer meningsfulla och personliga. Det oroar mig att bara för att robotar kan leta upp och sammanställa information, är det allt vi kommer att använda dem till, säger professor Daved Barry.

– Robotar kan snabbt ger dig innehållet du vill ha, som till exempel de senaste sportresultaten. Men tänk om de också skulle kunna ge dig innehåll som överraskar dig, som får dig att tänka i nya banor? fortsätter han.

Journalistik är till sin natur en väldigt mänsklig aktivitet. Kan den utföras av robotar? För att representera olika synvinklar på detta, finns i projektet både experter på datautvinning, innovation och kreativitet, samt representanter från mediekoncernen Hallpressen och datakonsulterna Infomaker och PDB. Projektet knyter an till två andra forskningsprojekt vid MMTC: DATAMINE som har fått regional finansiering, och Digital Business Innovation Studio som har fått forskningsanslag från Vinnova.

Projektgruppen består av Daved Barry, Karl Hammar, Anette Johansson, Ulf Johansson, Tuwe Löfström, Henry Lopez Vega, Mart Ots, Andrea Resmini, Ulf Seigerroth, och Håkan Sundell.

2017-03-27