David Eriksson är
ny docent i industriell organisation och logistik

David Erikssons forskning bygger på styrningen av försörjningskedjor (Supply Chain Management), närmare bestämt hur delar av kedjan från utvinning av råvaror till konsumtion och avfallshantering eller återvinning organiseras och styrs. Inom detta område har han inriktat sig på ett specifikt område som kretsar kring frågor om ansvar.

Under arbetet med sin doktorsavhandling vid Högskolan i Borås fokuserade han på förhållandet mellan styrningen av försörjningskedjor och moraliskt ansvarstagande och hur detta påverkar det sociala ansvaret.

– Något som har intresserat mig under flera år är frågan om varför personer, som du och jag, kan köpa eller använda produkter som påverkar människor och miljön på ett negativt sätt. Vi kan till exempel använda en T-tröja av bomull som plockats av barnarbetare i Uzbekistan. Varför känner vi inte ett större ansvar inför detta?, säger David Eriksson.

Hans forskning började när han hittade en teori om moraliskt ansvarstagande som förklarar varför personer slutar känna ansvar för sina handlingar. Teorin innehåller åtta mekanismer som orsakar detta fenomen. Han överförde dessa mekanismer på försörjningskedjan och kunde då föra en diskussion om hur försörjningskedjan kan orsaka moralisk distansering.

Detta har i sin tur varit en dörröppnare till andra psykologiska teorier. Exempelvis förklarar relations- och humaniseringsteorier och åskådareffekten, när de tillämpas på globala försörjningskedjor, varför det inte är möjligt att skapa en känsla av företags- eller konsumentansvar.

– Försörjningskedjor ger exakt de resultat de förväntas göra. De är utformade för att minska kostnaderna och öka konkurrenskraften. Vi bör inte bli förvånade över att de inte uppmuntrar till ansvarsfulla beteenden, förklarar David Eriksson.

– Om du vill känna ansvar för människor som producerar bomulls-T-tröjor, måste du identifiera dig med dem och veta vilka de är. Men försörjningskedjor är ofta för långa – det finns alltför många etapper mellan den ursprungliga bomullsproducenten och personen som tar emot slutprodukten. Skulden kan enkelt förflyttas och ansvar undvikas.

David Eriksson har varit universitetslektor vid avdelningen för industriell organisation och produktion sedan 2016. Den 13 mars höll han sin docentföreläsning Reduced responsibility through supply chain design i Gjuterisalen på Tekniska högskolan.

2018-03-13