Nytt forskningsprojekt om styrning av digitala plattformar

Forskare vid Jönköping International Business School (JIBS), Jönköping University, har fått finansiering för ett nytt projekt som ska analysera hur beslutsfattare bäst kan styra digitala plattformar. Genom att titta på Airbnb-marknaden i Skandinavien som ett empiriskt exempel, hoppas forskare kunna jämföra resultaten av regleringar kontra samarbetsstyrning.

I Danmark samarbetade Airbnb med de nationella tillsynsmyndigheterna och gick med på att rapportera personuppgifter till danska skatteverket. I projektet vill forskaren analysera liknande strategier som har använts för att skapa riktlinjer för beslutsfattare.

Digitala plattformar har skapat utmaningar för samhällen. Google har till exempel fördömts för att ha missbrukat sin marknadsmakt inom sökannonsering; Facebook och Twitter kritiseras starkt för att sprida falska nyheter; Amazon granskas för sina dåliga arbetsvillkor och delningsplattformar (som Airbnb och Uber) anklagas för att ha sänkt kvalitets- och säkerhetsstandarder samtidigt som de skapar möjligheter till skattefusk, för att nämna några. Det nya projektet ”Digitala plattformar: reglera eller samarbeta?” kommer att analysera hur beslutsfattare kan hantera dessa utmaningar bäst.

Andrea Schneider and Marcel Garz.

Projektet leds av Andrea Schneider Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Marcel Garz från Media, Management and Transformation Center (MMTC) vid JIBS, som har beviljats ​​ett forskningsstipendium på 995 000 kronor från Handelsbankens Forskningsstiftelser. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

- Vi vill analysera olika strategier som har använts i de skandinaviska länderna för att reglera digitala plattformar. I Danmark samarbetade till exempel Airbnb med de nationella tillsynsmyndigheterna och gick med på att rapportera personuppgifter till danska skatteverket. Detta ledde till att Airbnb-värdar får hyra ut sina fastigheter i 70 nätter per år, medan värdar på andra plattformar för uthyrning av privat boende är begränsade till 30 nätter per år, förklarar Andrea Schneider.

Hon påpekar att samarbetsstyrning av detta slag kan fungera bra för alla sidor.

- För regeringar är en fördel med samarbete att de undviker långvariga rättsprocesser med oklara resultat. För användarna genererar plattformarna mer rättssäkerhet och öppenhet, vilket ökar deltagandet. I det här projeket strävar vi efter att skapa riktlinjer för beslutsfattare som visar under vilka förhållanden samarbetsavtal är effektivare än rättslig verkställighet. Detta kommer att göra det möjligt för samhällen att dra nytta av digitala plattformar samtidigt som negativa sidoeffekter och missbruk begränsas, säger Andrea Schneider.

Projektet ’Digitala plattformar: reglera eller samarbeta?' kommer att pågå i tre år från januari 2022 till december 2024.

Handelsbankens Forskningsstiftelser omfattar Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse samt Tore Browalds stiftelse. Stiftelsernas ändamål är att stödja samhällsvetenskaplig forskning inom främst ekonomisk historia, företagsekonomi och nationalekonomi. Mer information finns här.

2021-06-07