Tillverkare kan konkurrera från Sverige

Cinzia Sansone som doktorerat vid Tekniska högskolan, Jönköping University slår i sin avhandling fast att tillverkare som har sin verksamhet i högkostnadsmiljöer genom att fokusera på rätt kompetens kan ha en konkurrensfördel som gör att de inte behöver flytta verksamhet till länder med lägre kostnader.

utsikt över svensk skog med havet i bakgrunden. På medelavstånd nära kusten ligger en fabrik.

I sin forskning undersökte Cinzia Sansone en rad tillverkningsindustrier i Sverige, stora som små, från telekomjättar till små textilindustrier. (bild:iStock)

Under många år har tillverkare flyttat sina verksamheter till lågkostnadsländer som Kina eller Thailand, där produktionskostnaden är mycket lägre än i Sverige, men på senare tid har trenden börjat vända.

Om de inte hade upplevt det tidigare så har händelser som covid-19 pandemin gjort tillverkare akut medvetna om hur ömtåliga globala leveranskedjor kan vara. Därför blir det allt mer attraktivt att hålla verksamheter och leverantörer nära.

Cinzia Sansone stands next to a wooden board where thesis are nailed.

Cinzia Sansone disputerade den 16 november vid Tekniska högskolan, Jönköping University.

Fokusera på rätt förmågor

Cinzia Sansone menar att det är möjligt för tillverkare att behålla verksamheten nära och förbli konkurrenskraftiga, men då behöver de agera smart.

- Tillverkare som har sin verksamhet här i Sverige kan inte erbjuda den billigaste produkten, men det finns andra aspekter som de kan fokusera på. Högkvalitativa produkter, innovativa lösningar och tjänster eller bättre hållbarhet – den här typen av kapacitet kan hjälpa dem få konkurrensfördelar och sticka ut. Tillverkningsföretag måste tänka strategiskt och fokusera på rätt kapacitet för sin verksamhet, säger Cinzia Sansone.

I sin forskning undersökte Cinzia Sansone två frågor: Vilken typ av kritiska verksamhetskapaciteter finns det för konkurrenskraftig tillverkning i en högkostnadsmiljö, och hur bidrar dessa förmågor till konkurrensfördelar?

För att besvara dessa frågor undersökte hon en rad tillverkningsindustrier i Sverige, stora som små, från telekomjättar till små textilindustrier. I sin forskning identifierade hon ett ramverk om 27 olika förmågor relaterade till aspekter som kostnader, tid, flexibilitet, kvalitet, innovation och hållbarhet.

- De verksamhetskapaciteter jag tittade närmare på har alltid funnits, men nyckeln är hur ett företag fokuserar på specifika aspekter som gör att de särskiljer sig från sina konkurrenter som verkar i lågkostnadsmiljöer. Ett företag i en högkostnadsmiljö kan särskilja sig, till exempel genom att lägga fokus på specialiserade tjänster och produkter. Eller så kan de fokusera på innovation och visa på hur ny teknik eller nya tjänster kan göra deras produkt mer attraktiv för kunden.

Konkurrenskraftiga oavsett storlek

Något som förvånade Cinzia Sansone i sina upptäckter var att när hon jämförde både större och mindre tillverkare som har sin verksamhet i en högkostnadsmiljö, så var båda lika konkurrenskraftiga, oavsett verksamhetens storlek, eftersom de fokuserade på samma typer av fördelar – innovation, kvalitet och flexibilitet. Hon upptäckte också att företag fokuserar på hållbarhet i en större utsträckning än vad man kanske tror.

- Min forskning erbjuder ett nytt ramverk som är relevant inte bara för tillverkare här i Sverige, utan även i andra högkostnadsmiljöer. Den utgör en utgångspunkt för framtida forskning som kan jämföra skillnader mellan både högkostnads och lågkostnadsmiljöer och för att ser vilka nya möjligheter som växer fram och hur konkurrensen förändras, berättar hon.

 

Cinzia Sansone försvarade sin avhandling Critical Operations Capabilities for Competitive Manufacturing: A High-Cost Environment Perspective” den 10 december 2021 vid Tekniska Högskolan vid Jönköping University.

Contact

2021-12-13