Anna-Lena Godhe, ny professor på HLK

Anna-Lena Godhe är sedan 1 mars professor i pedagogik på Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) vid Jönköping University (JU). Anna-Lena kommer att forska och undervisa på HLK.

HLK:s entré

Anna-Lena är i grunden gymnasielärare i engelska och svenska som andraspråk och har jobbat på flera gymnasieskolor i Malmö. Hon gjorde sin forskarutbildning på Göteborgs universitet (GU) där hon disputerade i Tillämpad IT 2014. Därefter blev Anna-Lena anställd på Malmö universitet (MAU) på institutionen för kommunikation, språk och medier.

Under åren 2016–2018 fick hon en tidsbestämd tjänst på Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande vid GU som biträdande lektor. I slutet av 2020 påbörjade Anna-Lena ett externt finansierat forskningsprojekt om digital kompetens i praktiken, från förskola till komvux. Projektet är ett samarbete mellan Malmö stad och MAU och innebar att Anna-Lena var anställd inom kommunen i två år för att göra undersökningar.

Givande med samarbete

Anna-Lena Godhe

Anna-Lena Godhe

På HLK kommer Anna-Lena både forska och undervisa. Hennes forskning har främst handlat om digitaliseringen av undervisningen.

– Just nu driver jag ett forskningsprojekt om digital kompetens i praktiken där jag har intervjuat och observerat både i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan. En del aspekter som jag har blivit uppmärksammad på skulle jag gärna gå vidare med. Just nu håller jag på att skriva ansökningar utifrån det jag tycker är mest intressant och hoppas på att få medel till fler forskningsprojekt, säger hon.

Anna-Lena tycker det är givande att samarbeta med verksamma lärare och förskollärare, därför hoppas hon kunna bygga upp ett kontaktnät även i Jönköping med omnejd så småningom. Hon har redan några kontakter som kommer att ingå i en ansökan om medel till Skolforskningsinstitutet.

Den 9 maj hålls en professorsintroduktion på HLK för Anna Lena Godhe. Hon kommer då berätta om sin forskning, det blir även mingel och frågestund.
Anmäl dig här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anna-Lena kommer främst att undervisa inom den utbildningsvetenskapliga kärnan som är gemensam för alla lärarutbildningar. Det handlar till exempel om skolans historia och organisation, skolans värdegrund, läroplansteorier, bedömning, vetenskapsteori och forskningsmetodik. Tidigare har hon främst undervisat i bedömning.

Professorsintroduktion

Den första tiden på JU och HLK känns bra för Anna-Lena.

– Jag har blivit väldigt trevligt bemött men det är ändå en stor omställning att börja på ett helt nytt lärosäte! Jag försöker varje dag som jag är på plats att fästa några namn vid några ansikten och försöka komma ihåg dem men det är inte helt enkelt, säger hon.

Den 9 maj hålls Anna-Lenas professorsintroduktion på HLK där kollegor och intresserade får lära känna henne och hennes forskning lite bättre.

– Lite pirrigt är det ju men det ska samtidigt bli roligt att få presentera mig inför kollegor så att de får en uppfattning om vem jag är och vad jag gör, avslutar Anna-Lena Godhe.

2023-04-26