Under 2023 började Windows 11 rullas ut på JU:s datorer. Uppgraderingen ställer vissa krav på datorns prestanda, vilket gör att alla inte kan få Windows 11 direkt. En blandmiljö mellan Windows 10 och 11 kommer därför att finnas på JU under en övergångsperiod. Under hösten 2025 slutar Microsoft att ge support på Windows 10, och planen är att vara klara innan dess.

IT kommer att gå igenom JU:s datorer för att säkerställa kompabilitet med Windows 11. För de datorer som inte uppfyller kraven kommer en utbytesplan att tas fram.

Tester genomförs redan på IT och bland viss övrig personal på JU. Är man intresserad av att delta i tester med sin JU-dator är man välkommen att kontakta IT Helpdesk.

Nyheterna i Windows 11 handlar mest om gränssnitt och design. Här är de största förändringarna:

Startknappen - centrerad på aktivitetslisten tillsammans med fästa och öppnade program vilket gör att den inte längre ligger i nedre vänstra hörnet.


Startmenyn - helt nytt utseende med sökfält, fästa program, rekommendationer och power. Det lättaste är att fästa program för snabb åtkomst.


Aktivitetsfältet - vid högerklick visas endast en genväg till Inställningar och aktivetetshanteraren. Högerklicka istället på startknappen för flera av funktionerna.


Inställningar - helt nytt utseende, mer anpassat för datorer och det ska vara mer intuitivt.


Utforskaren (filhanteraren) - nytt gränssnitt med smalare men bättre menyrad längst upp. Flera vanliga menyval, som t ex Byt namn, har blivit ikoner i menyn som visas vid högerklick på en fil.