JU:s system för kontoadministration, KAS, hämtar information om namn och personnummer från SPAR som dagligen uppdateras med data från folkbokföringen. Detta påverkar visningsnamnen i våra system.

Om du inte har ett tilltalsnamn anmält hos Skatteverket kommer alla dina förnamn att visas i våra system samt e-postadress.

Om du har både mellannamn och efternamn registrerat hos Skatteverket kommer båda att visas i JU-systemen samt e-postadressen. Om du endast önskar att ett av efternamnen (mellannamn eller efternamn) visas i våra system kan du kontakta IT Helpdesk och meddela vilket av namnen du önskar.

Även de stavningar som finns registrerade hos Skatteverket överförs till JU-systemen samt e-postadressen.

Om du vill ändra stavning eller namnuppgifter är det hos Skatteverket du gör detta. Information om begreppen tilltalsnamn, mellannamn och efternamn samt hur du ansöker om ändringar finns på Skatteverkets hemsida.

Namnändringen gäller både för visningsnamn i JU-System samt e-postadressen och inte antingen eller. Efter ändring går det fortfarande att ta emot e-post på den gamla adressen men skickas ut med den nya.

Observera att på de ställen du använder e-postadress för inloggning så gäller den nya efter ändringen. Ändring av namn i personalinfo på webben (personsök) måste göras via HR, info finns på intranätet under ”Service och Stöd”.