ProjektWebb ett system för webbpublicering som kan användas för projekt, forskningsmaterial, enkäter m.m.

Syftet med ProjektWebb är att tillhandahålla ett system för publicering av webbsidor kring högskolans verksamhet som inte hör hemma på de officiella webbplatserna.

Drift

IT-avdelningen svarar för administration och kontohantering kring ProjektWebb samt drift av systemet. En drift som inriktas mot att skapa en stabil och hög tillgänglighet till systemet. Innan tilldelning av konto sker kommer en viss prövning att göras av syftet med den tänkta webbsidan och att tillräcklig kompetens finns för att hantera miljön i systemet.

Systemet består av två skilda miljöer – en miljö baserad på Unix och en miljö
baserad på Windows. Unixmiljön innehåller SUN/Solaris, Apache, PHP och MySQL. I
Windowsmiljön finns Windows 2008 Server, IIS, SQLserver 2008 och ASP/ASP.Net.

Användning

Den som via ProjektWebb publicerar elektroniska tjänster ansvarar för att dessa tjänster följer högskolans regler och policies. ProjektWebbens sidor får inte utformas så att de kan uppfattas som högskolans officiella hemsidor, d.v.s. användning av JU:s eller fackhögskolornas ramar och logotyper är förbjudet. Innehållet på högskolans officiella sidor får heller inte kopieras till sidor på ProjektWebb.

Har du behov av en webbplats och tror att ProjektWebb kan vara något för dig – vänd dig till IT Helpdesk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..