Ett personalkonto är giltigt lika länge som anställningen som finns registrerad i Agresso. Om man inte har en registrering i Agresso är giltighetstiden maximalt ett år i taget. Även Light User-konton är giltiga i maximalt ett år innan förlängning behövs.

Ditt personalkonto använder du till allt som är kopplat till din anställning, eller ditt uppdrag, på JU. Om du samtidigt läser en kurs ska du använda ditt studentkonto till alla studierelaterade uppgifter som t ex att logga in i Canvas och Ladok mm.

Förlängning av konto

Om din anställning förlängs i Agresso kommer ditt konto automatiskt förlängas. Om du inte är registrerad i Agresso kommer den som står som ansvarig för ditt konto att få ett mail med information när det är dags att beställa förlängning. Den förlängningen beställs av närmsta chef eller kontaktperson på JU, via ett formulär på Intranätet.

Behörigheter

Om ditt personalkonto behöver få behörighet till grupper, mappar, delade maillådor, system eller liknande är det ägaren eller person som redan har access som behöver lägga en beställning till IT Helpdesk, via formuläret Beställ övrig IT som finns på Intranätet. Man kan av säkerhetsskäl inte beställa behörigheter till sig själv.

Avveckling av konto

En månad innan kontot stängs skickas ett informationsbrev till ditt användarkonto, samt till ansvarig chef eller kontaktperson på JU. Det är viktigt att du tar hand om dina filer och e-post innan kontot stängs. Tänk på att informera dina kontakter om att e-postadressen kommer upphöra, samt att flytta ägarskap av eventuella Outlook-grupper, Teams och filmer i JU Play. Efter att kontot stängts sparas e-post och filer i två månader, efter det tas all information om kontot bort tillsammans med filer och e-post. Under tiden kontot finns kvar avstängt krävs vd-beslut för access.

Självservice användarkonto

Hantera ditt konto på självservicesidan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Där kan du verifiera/ändra privat kontaktinformation, byta lösenord, konfigurera ditt konto för det trådlösa nätet, hantera ditt JU-kort, administrera grupper du är ägare till samt skapa besökskonton.