Med eduSign kan du ladda upp och elektroniskt skriva under PDF-dokument och XML-dokument. Tjänsten är framtagen av Sunet (Swedish University Computer Network) och följer DIGGs ramverk för digitala signaturer för statliga myndigheter.

Versionbyte av eduSign

Den 12/10 bytte vi version av eduSign till en version där flera dokument kan laddas upp och signeras samtidigt.


Dokument som ska signeras av flera personer och har signerats av någon före den 12/10 kan stöta på problem vid signeringen. Om man stöter på problem behöver alla signeringar göras på nytt.

 

 

OBS!

Alla HR-dokument dvs de processer

som HR-avdelningen ansvarar för

och där HR är slutstation för arkivering, ska helt undantas från digital signering.

Du identifierar dig och signerar digitalt med ditt JU-konto eller eduID.

Skriva under med flera underskrifter

Flera personer kan skriva under samma dokument. Detta sker genom att det dokument som skrivits under av en person sedan laddas upp och skrivs under igen av nästa person tills alla skrivit under.

För varje ny signering av dokumentet läggs tillägget "_signed" till i dokumentnamnet.

Validera ett digitalt signerat dokument

För att bekräfta att ett digitalt signerat dokument har en signatur som är äkta och att dokumentet inte har blivit ändrat efter signering används eduSigns valideringstjänst. I denna funktion utfärdas också så kallade valideringsintyg. Syftet med valideringsintyget är att säkerställa att dokumentet kan arkiveras under lång tid, utan att möjligheten att bevisa äkthet påverkas.
Tjänsten är öppen, kräver ingen inloggning och finns tillgänglig här: https://validator.edusign.sunet.se/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Diarieföring av e-signerade dokument

Finns det redan ett diarienummer i ett pågående ärende kan du som handläggare själv skriva in diarienumret i dokumentet innan det e-signeras. Om det inte finns ett pågående ärende går det bra att reservera ett nytt diarienummer via mailförfrågan till registrator@ju.se och själva skriva in det i dokumentet.

Ska det signerade dokumentet arkiveras bör det sparas i formatet PDF/A innan signeringen genomförs. (Vid spara som PDF, välj options och PDF/A).

Kontakt

Vid frågor om tjänsten eduSign kontakta Johanna Einarsson