Med eduSign kan du ladda upp och elektroniskt skriva under PDF-dokument och XML-dokument. Tjänsten är framtagen av Sunet (Swedish University Computer Network) och följer DIGGs ramverk för digitala signaturer för statliga myndigheter.

OBS!

Alla HR-dokument dvs de processer

som HR-avdelningen ansvarar för

och där HR är slutstation för arkivering, ska helt undantas från digital signering.

Du identifierar dig och signerar digitalt med ditt JU-konto eller eduID.

Skriva under med flera underskrifter

Det går att bjuda in flera personer till signering i eduSign. Även personer från andra lärosäten, både nationella och internationella, kan signera efter inbjudan. Det går att bjuda in personer från alla lärosäten som finns tillgängliga under startsidans ”Add or change institution”.

För varje ny signering av dokumentet läggs tillägget "_signed" till i dokumentnamnet.

Validera ett digitalt signerat dokument

För att bekräfta att ett digitalt signerat dokument har en signatur som är äkta och att dokumentet inte har blivit ändrat efter signering används eduSigns valideringstjänst. I denna funktion utfärdas också så kallade valideringsintyg. Syftet med valideringsintyget är att säkerställa att dokumentet kan arkiveras under lång tid, utan att möjligheten att bevisa äkthet påverkas.
Tjänsten är öppen, kräver ingen inloggning och finns tillgänglig här: https://validator.edusign.sunet.se/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Diarieföring av e-signerade dokument

Finns det redan ett diarienummer i ett pågående ärende kan du som handläggare själv skriva in diarienumret i dokumentet innan det e-signeras. Om det inte finns ett pågående ärende går det bra att reservera ett nytt diarienummer via mailförfrågan till registrator@ju.se och själva skriva in det i dokumentet.

Kontakt

Vid frågor om tjänsten eduSign kontakta Johanna Einarsson