Med eduSign kan du ladda upp och elektroniskt skriva under PDF-dokument och XML-dokument. Tjänsten är framtagen av Sunet (Swedish University Computer Network) och följer DIGGs ramverk för digitala signaturer för statliga myndigheter.

Du identifierar dig och signerar digitalt med ditt JU-konto eller eduID.

Skriva under med flera underskrifter

Även personer från andra lärosäten, både nationella och internationella, kan signera efter inbjudan. Det går att bjuda in personer från alla lärosäten som finns tillgängliga under startsidans ”Add or change institution”.

För varje ny signering av dokumentet läggs tillägget "-signed" till i dokumentnamnet.

Validera ett digitalt signerat dokument

För att bekräfta att ett digitalt signerat dokument har en signatur som är äkta och att dokumentet inte har blivit ändrat efter signering används eduSigns valideringstjänst. Tjänsten är öppen, kräver ingen inloggning och finns tillgänglig här: https://validator.edusign.sunet.se/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Diarieföring av e-signerade dokument

Finns det redan ett diarienummer i ett pågående ärende kan du som handläggare själv skriva in diarienumret i dokumentet innan det e-signeras. Om det inte finns ett pågående ärende går det bra att reservera ett nytt diarienummer via mailförfrågan till registrator@ju.se och själva skriva in det i dokumentet.

Mall och formulärfunktion

Det finns en funktion för att skapa mallar av PDF formulär. Detta underlättar om du har samma PDF formulär som du behöver fylla i med olika information och få signerat av olika personer. Videoguide för att använda mall och formulärfunktionen i eduSign Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.