EndNote är ett program för att hantera bibliografiska citeringar och referenser.

Studenter

EndNote Online är ett webbaserat referenshanteringsprogram för högskolans studenter. När man skriver en uppsats eller examensarbete är EndNote Online ett bra verktyg att använda för att skriva sina citeringar och referenser på ett korrekt och enhetligt sätt.

Desktopversionen har funktioner som kan vara användbara för dig som läser på avancerad nivå och hanterar en stor mängd referenser. För att få tillgång till EndNote desktop behöver du kontakta IT.

Personal

EndNote referenshanteringsprogram kan användas när man skriver artiklar och andra akademiska texter. EndNote gör det mycket enklare att skriva referenser och skapa referenslistor på ett korrekt sätt enligt det referenssystem man använder.