EndNote är ett program för att hantera bibliografiska citeringar och referenser.

Studenter

EndNote Online är ett webbaserat referenshanteringsprogram för högskolans studenter. När man skriver en uppsats eller examensarbete är EndNote Online ett bra verktyg att använda för att skriva sina citeringar och referenser på ett korrekt och enhetligt sätt. Läs mer på bibliotekets sida om EndNote för studenter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Desktopversionen har funktioner som kan vara användbara för dig som läser på avancerad nivå och hanterar en stor mängd referenser. För att få tillgång till EndNote desktop behöver du kontakta IT.

Personal

EndNote referenshanteringsprogram kan användas när man skriver artiklar och andra akademiska texter. EndNote gör det mycket enklare att skriva referenser och skapa referenslistor på ett korrekt sätt enligt det referenssystem man använder.

Biblioteket erbjuder stöd för forskare

Nej, för att säkerställa att ditt EndNote-bibiliotek fungerar behöver det vara sparat lokalt på din dators hårddisk, C:. Det rekommenderas att du skapar en backup på ditt bibliotek då och då, som du sedan sparar i OneDrive eller i din hemkatalog.

Ja, så länge det sparas lokalt på din hårddisk, C:, kan du flytta ditt EndNote-bibliotek. Notera att du måste flytta både mappen med ändelsen .data och filen med ändelsen .enl. Dessa måste ligga i samma mapp, och de måste heta samma sak utöver filändelsen

Öppna ditt EndNote-bibliotek. Gå sedan till File och välj Compress Library. Gör inställningar för din backup och klicka på Next. Du får nu välja var du vill spara din backup, den får filändelsen .enlx. Notera att du inte ska öppna och jobba i din backup när den ligger sparad i OneDrive eller i din hemkatalog. Flytta den först till din hårddisk om du behöver återställa ditt bibliotek

Ja, när det kommer en ny version är det bra att uppdatera. En ny version åtgärdar fel och ökar säkerheten. Innan du uppdaterar ska du göra en backup av ditt EndNote-bibliotek. Spara Backup-filen i OneDrive eller din hemkatalog så är den trygg om något skulle hända vid uppdateringen. Stänga alla Officeprogram (Outlook, Word, Powerpoint mfl) innan du gör uppdateringen.