Förslag på förbättringar från studenter kan leda till en belöning i form av extra utskriftskrediter

Belöningen ges under förutsättning att förslaget:

  • avser en förbättring (inga felrapporter)
  • berör IT och är till nytta för IT-verksamheten på campus
  • är rimliga att utföra
  • beslutas att ligga till grund för belöning av IT-management

 Förslagen lämnas via http://helpdesk.ju.se