Till och från cirkulerar det mycket spam-mejl. De kan se ut att komma från en kollega eller en chef. De kan be dig köpa saker, eller kolla upp känslig information. De kan innehålla länkar med hot om nedstängning av konto eller löften om pengar.

Hur ser jag att det är spam?

Det sätt man lättast ser att ett mejl är spam är genom att kolla på avsändaradressen. Titta inte på vilket namn mejlet är skickat från. Ibland får man en varning från Outlook om att mailet ser ut att komma från en känd kontakt men att det inte säkert är den personen, då är det extra viktigt att kolla på mejladressen.
Man kan också upptäcka att det är spam genom att kolla på stavning och grammatik, ett språkbruk som man inte känner igen eller en brådskande uppmaning att utföra något.

 

Vad ska jag göra?

Klicka inte på några länkar eller öppna några bilagor. Rapportera mejlet som Junk/skräp eller som Phishing via meyn Report Message som du hittar längts upp till höger i det öppnade mejlet.

När du väljer Junk/Skräp kommer mejlet att hamna i skräppostmappen, när du väljer Phishing kommer det att raderas. I båda fallen skickas information till Microsoft för analys.
Läs mer om hur du kan skydda dig från nätfiske (Phishing) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.