student
2019-03-01

2019-03-01

Qlindamaria Thach, Nursing programme, Minor Field Studies, Philippines

En givande resa

Mitt namn är Qlinda och läser just nu min sista termin på sjuksköterskeprogrammet på Jönköping University där de arbetar mycket med internationalisering. Jag valde att göra en MFS- studie eftersom jag var väldigt intresserad utav internationellt arbete och frågor.

Det är känt att sjuksköterskeyrket kan vara utmattande i Sverige, vilket har resulterat i att sjuksköterskor har lättare att vara utbrända och utmattade pga. deras arbete. Detta ökade min nyfikenhet på hur sjuksköterskor i andra länder upplever yrket vilket gjorde så jag ville ta reda på hur sjuksköterskor i utvecklingsländer arbetar, hur de upplever deras hälsa och vilka förutsättningar de har.

Det spelar ingen roll vart världen man befinner sig, människor är alltid i behov av någon form av vård. I Manila bor det cirka 1 660 714 invånare där en del av dessa invånare är i behov av hälso- och sjukvård och i Sverige har alla rätt till likvärdig vård oavsett sin ekonomiska status. I Filippinerna avgör ekonomin av vilken vård du får och att om man inte har tillräckligt med pengar till att betala för den vården man behöver så får man inte den oavsett om det är livshotade. Filippinerna är ett land som har blivit koloniserade ett antal gånger och av landets krigshistoria har miljön och ekonomin påverkats negativt.

Efter cirka ett år av både praktiska och teoretiska förberedelser kom äntligen jag och Cassandra iväg till Manila, Filippinerna. Efter en lång flygtid och ett par mellanlandningar kom vi äntligen fram till huvudstaden i Filippinerna där vi skulle spendera 8 veckor och samla våra data till vår kandidat uppsats. Vår data insamling gjordes via intervjuer med filippinska sjuksköterskor som jobbade på sjukhuset både inom den privata och den offentliga sektorn i Manila. Vårt syfte var att undersöka sjuksköterskors upplevelse av jobb relaterade hälsa.

Vi fick kontakt med en forskare på ett universitet i Manila genom en professor som jobbar på Jönköping University. Forskaren från Manila var väldig hjälpsam med att hitta respondenter till våra intervjuer samt låna ut hans kontor för intervjuerna.

När vi anlände till Manila var det soligt och 34 grader varmt, luften var varm och fuktig vilket var motsatsen till luften i Sverige. Utanför flygplatsen var det en massa ljud från bilar samt möttes vi av en stor folkmassa som väntade på transport och anhöriga. Jag och Cassandra hade inte förbokat någon transportmedel som skulle ta oss till vårt boende så vi var tvungna att hitta någon rimlig transport som kunde köra till vårt boende i Quiapo vilket enligt lokal befolkningen var ett stökigt område.

De första två veckorna av MFS ägnade vi oss åt intervjuer och datainsamling, på förmiddagen åkte vi till universitetet för att intervjua sedan åt vi lunch på Jollibee eller KFC som låg i närheten av universitetet. På eftermiddagen ägnade oss åt transkribera och uppsatsskrivande. Vi valde att göra en kvalitativ studie då denna metoden var den bästa för vårt syfte. Jag fick intervjua alla 10 deltagare vars intervju tog cirka 1-2 timmar. Transkriberingen tog en tid men efter ett par veckor med intensivt arbete, frustrerande väntan och dålig uppkoppling avslutade vår datainsamlingen och kunde börja sammanställa uppsatsen.

För att summera vår MFS vistelse i Filippinerna vill jag uppmärksamma att det var en underbar upplevelse där jag fick möjlighet att uppleva ett genuint sammanhang och möten med människor. Jag fick vara en av lokalbefolkningen och uppleva landet annat än turist. MFS för mitt kommande yrke har gett mig en otrolig upplevelse och att genomföra en studie i en främmande kultur och land kan vara krävande och jobbigt men också en unik möjlighet att ta del av denna kultur.