student
2019-03-13

2019-03-13

Rebecca Beltramo, Social Work Program, Minor Field Studies, São Paulo, Brasilien (Swedish Text)

Innan resan

För mig påbörjades processen över ett år innan avfärd när jag gick på informationsträffarna om MFS och började fila på en projektplan. Det första för mig att ta reda på var vart min fältstudie skulle genomföras. Det ena gav det andra och jag kom i kontakt med en kvinna som har startat en stiftelse med kopplingar till São Paulo. Syftet med stiftelsen är att stötta ett barnhem och en organisation i deras arbete. Vi kom fram till ett samarbete där jag får ta del av de kontakter jag kan ha behov av i São Paulo för att genomföra studien och stiftelsen får ta del av den färdiga c-uppsatsen för att möjligtvis kunna använda det i sitt arbete. Efter genomförd obligatorisk MFS-utbildning i Härnösand, praktisk planering, upprättande av nödvändiga dokument för studien och avslutade tentor kunde jag bege mig till Brasilien.

Min studie

Vulnerability among childen and youth in São Paulo är namnet på min studie och syftet med den är att undersöka vilka huvudsakliga anledningar som ligger till grund för varför barn och ungdomar lever i utsatthet i São Paulo samt vilka konkreta åtgärder som kan vidtas för att hjälpa dessa barn till ett tryggare liv. För att svara på dessa frågeställningar genomförde jag fem semi-strukturerade intervjuer och fyra observationer med professionella som på något sätt arbetar med barnen och ungdomarna. Eftersom de flesta brasilianare pratar portugisiska och sällan tillräckligt mycket engelska för att kunna genomföra en intervju använde jag mig av en tolk som också fungerade som kontaktperson på plats i São Paulo. Vi kom i kontakt med varandra via stiftelsen.

Genomförandet av studien

I São Paulo bodde jag i en lägenhet som jag bokade via Airbnb. Eftersom det var höst i Brasilien under perioden jag var iväg och därmed inte högsäsong var det inga problem att hitta ett bra boende i ett tryggt område. För att ta reda på vilka områden som var trygga (hade ett säkerhetstänk) tog jag hjälp av min kontaktperson. Under den första veckan koncentrerade jag mig på att landa och försöka skapa mig en vardag på den plats jag skulle bo de närmsta två månaderna. Lediga dagar spenderade jag med att upptäcka staden och en långhelg i Rio de Janeiro tillsammans med två svenska tjejer som också genomförde MFS i São Paulo. Redan dagen efter ankomst träffade jag kontaktpersonen för att diskutera upplägget på studien. De två första intervjuerna genomfördes under den andra veckan och resterande tre intervjuer och de fyra observationerna genomfördes utspritt under perioden. Något som ibland kunde kännas frustrerande var att jag var beroende av flera andra parter när det kom till att genomföra intervjuer och observationer, vilket ledde till att studien avslutades senare än önskat, vilket i sin tur påverkade tiden för skrivandet av uppsatsen. Utöver detta flöt allt på bra och utan några större problem eller utmaningar. Jag trivdes bra och hittade både svenskar och brasilianare att umgås med. Inte vid något tillfälle under resan kände jag mig rädd eller otrygg. Vid några tillfällen upplevde jag att jag behövde vara lite mer uppmärksam, oftast på grund av att jag stötte på ett större gäng eller befann mig i ett otryggare område.

Övrigt

Jag genomförde studien och skrev c-uppsatsen på egen hand vilket har varit en värdefull erfarenhet och gjort att jag har utvecklats som person, vilket egentligen är oundvikligt efter att ha planerat inför resan, tagit kontakt med relevanta personer, genomfört studien, skapat en vardag i ett nytt samhälle och skrivit en c-uppsats där jag själv bär ansvaret. Jag kan absolut rekommendera att göra detta själv, eftersom jag upplever det som otroligt givande (och oftast ganska skönt att inte behöva ta hänsyn till en skrivpartner). Men jag vill också förmedla att det är viktigt att vara medveten om att det innebär mycket egentid (som ibland kan upplevas som ensamhet) och det kan ibland vara tungt att bära allt ansvar och alla beslut som ska tas på egen hand. Fundera över om det kan passa dig, men räds inte för det.

Till dig som funderar på/har sökt/ska genomföra MFS har jag några tips som jag gärna vill dela med mig av. Det första är att ta kontakt med svenska organisationer/myndigheter i den stad du ska resa till, även om du kanske från början inte vet vad dessa kontakter kan leda till. De kan vara behjälpliga i vidare kontakter i din studie eller ha event du kan delta i. Ex. svenska handelskammaren, svenska ambassaden/konsulatet och svenska kyrkan. Ett andra tips är att tidigt ta reda på om du behöver använda dig av en tolk eftersom det kan vara svårt att hitta en professionell sådan och det kan kosta en del. Ta även reda på hur kostnadsnivån i landet ser ut för att få en förståelse för hur långt ditt stipendium räcker. För mig räckte pengarna till flygbiljett, hyra och anlitande av tolk, vilket gjorde att jag fick betala resan till MFS-utbildningen, vaccination och levernet i Brasilien på egen hand. Något som för mig upplevdes som fullt rimligt.

Lycka till och ha en fantastisk resa! Om du har några frågor eller vill veta mer får du gärna kontakta mig via mejl. beltramorebecca@gmail.com