student
2019-05-24

2019-05-24

Jhurmie Dorji, Röntgensjuksköterskeprogrammet, MFS i Bhutan

Mitt namn är Jhurmie Dorji och läser till röntgensjuksköterska i termin 6. Jag valde att åka till Bhutan på mfs i termin 6 då jag har ett personligt intresse av landet.

Varför valde jag att söka till MFS? Mitt val berodde på att SIDA hade med Bhutan som ett av de U-länder som man kunde söka till. Jag ha sedan tidigare ett intresse av landet och dess utveckling.

Min uppsats handlade om vilken erfarenhet röntgensjuksköterskor i Bhutan har i frågan om barnmisshandel samt vilket ansvar de tror sig ha i ämnet.

Min upplevelse av landet är bara positivt och alla som deltagit eller hjälpt till att genomföra min studie är jag mycket tacksam emot. Det har inte uppkommit några allvarliga problem och de små problem som dök upp kunde enkelt avklaras med lite hjälp av min handledare på plats.

Först bodde jag på ett mindre hotell i utkanten av Thimphu men sedan fick Jag tag i ett billigare rum centralt i innerstaden vilket gav fördel både då jag fick gångavstånd till sjukhuset men även till restauranger och nöjesliv.

Jag har inte förändrats på det personligare planet efter min MFS tid men jag har fått en ökad förståelse för vilka utmaningar landet har både socialt och kulturellt.

Mitt bästa råd till framtida mfs studenter är att planera noga innan ni åker om det är möjligt men också skaffa vänner fort vilket kan underlätta er vardag.

Det som var bäst med min resa var den religiösa förståelsen för buddisterna. Resa runt och prata om buddismens och dess påverkan i samhället. Hur viktig religionen är för både staten och folket vilket var mycket intressant.