Spikning 22 februari

Kristofer Månsson, doktorand i statistik, spikar upp sin doktorsavhandling på Internationella Handelshögskolans vägg onsdag 22 februari kl. 13.15 på andra våningen i foajén. Alla välkomnas att vara med vid spikningen!

Spikningen är en gammal ceremoni som innebär att avhandlingen är officiell och att inga ändringar längre får göras. Avhandlingen blir den sjuttiofemte på JIBS sedan Högskolan i Jönköping fick rätt att utfärda doktorsexamen 1995.

Kristofer Månssons avhandling har titeln ”Issues of multicollinearity and conditional heteroscedasticy in time series econometrics”. Disputationen sker fredagen den 16 mars kl. 10.00 i sal B1014 på JIBS.

2012-02-20