CeFEO medverkar på Småföretagsdagarna

CeFEO (Centre for Family Enterprise and Ownership) anordnar en workshop vid Småföretagsdagarna 2012, 1-2 februari i Örebro.

Titeln på workshoppen är ”Familjeföretagandet, en kvarleva från förr eller ett hopp för framtiden?” Familjeföretagsforskning är snabbt växande både i Sverige och internationellt. I denna workshop presenterar och diskuterar CeFEO aktuell svensk forskning om familjeföretagande.

Från CeFEO medverkar professorerna Leif Melin, Mattias Nordqvist, Ethel Brundin och Per-Olof Bjuggren samt ek dr Karin Hellerstedt.

2012 är 20-årsjubileum för Småföretagsdagarna som firar stort på Örebro slott. Bland de medverkande finns näringsminister Annie Lööf och Bicky Chakraborty, vd och ägare till hotellkedjan Elite Hotels of Sweden och ledamot i Högskolan i Jönköpings stiftelsestyrelse.

Mer information om Småföretagsdagarna

2012-01-25