Mediatjänster och massaindustri

Två forskningsprojekt på JIBS får tillsammans drygt två miljoner kronor från Ragnar Söderbergs Stiftelse.

Pernilla Rendahl, juris doktor och universitetslektor i rättsvetenskap, får 1 682 952 kr för sitt projekt ”Mervärdesskatt på mediatjänster i EU”.  Inom projektet ska hon undersöka hur till exempel filmer, musik, TV och spel ska beskattas. Det är tjänster som på grund av den tekniska utvecklingen lätt distribueras över gränserna, och då uppstår bland annat frågor om vilket land som ska beskatta transaktionen, efter vilken skattesats, eller om den ska vara helt undantagen från beskattning. Om olika EU-länder har olika regler för moms på mediatjänster så kan det påverka konkurrensen både mellan aktörer och mellan länder.

Andreas Stephan , professor i nationalekonomi, får 536 217 kr för sitt projekt ”Environmental Regulations Innovations and Productivity: Evidence from Swedish Firm”. Målet är att undersöka hur strängare miljöregler och en snabbt föränderlig internationell marknad har påverkat pappers- och massaindustrin i Sverige sedan 1980-talet. Framför allt gäller det vilka typer av innovationer, investeringar och förändringar i produktiviteten förändringarna har lett till, och även hur företag gått samman för att förbättra effektiviteten och kunna konkurrera globalt.

2011-12-07