Digitala forskningspresentationer från Encells forskare

I en ny satsning kommer forskare vid Jönköping University att presentera en del av sin forskning i korta filmklipp. Hos Encell är Cecilia Bjursell och Martin Hugo först ut. 

Cecilia Bjursell, centrumledare vid Encell, diskuterar i sin presentation existentiella perspektiv på lärande senare i livet. 

Martin Hugo presenterar en del av sin och Joel Hedegaards forskning om unga vuxna med högfungerande autism. Här finns det mer att läsa om det.

2019-01-28