Inspelade presentationer från ELOA

Här kan du titta och lyssna på Encell-forskarnas presentationer från ELOA-konferensen i oktober 2018. 

Det var totalt åtta personer från Sverige som var på ELOA-konferensen 11-13 oktober 2018. Cecilia Bjursell från Encell pratade om Senioruniversitetet, Ann-Kristin Boström om en studie rörande livskvalitet och välbefinnande hos den första välfärdsgenerationen i Sverige och Joel Hedegaard presenterade sin och Helene Ahls studie om kvinnor vars män besöker ett Men's Shed.

Dessutom var Magnus Schoultz från Örebro universitet, Malgosia Malec Rawinski från Stockholms universitet och Patrik Standar från Linnéuniversitetet på plats för att presentera sin forskning. 

Ann-Kristin Boström, Encell, presenterade Quality of life and well-being – a historical perspective of the theoretical concepts and the experiences from the first welfare generation in Sweden.

Cecilia Bjursell, Encell, presenterade New challenges late in life – advanced studies for pensioners. 

Joel Hedegaard, Encell, presenterade Catching glimpses of youth: Women's experiences of their husbands visiting Men's Shed. Under Joels presentation blev det en del teknikstrul men eftersom innehållet är så intressant så har vi valt att publicera det ändå.

Patrik Standar, Linnéuniversitetet, presenterade Expanding intergenerational learning – a gain for all not only the elderly. 

2018-10-26