Filmad intervju med Elisabet Nihlfors

Vi fick möjlighet att sitta ner en stund med Elisabet Nihlfors, för att höra om hennes arbete i forskningsberedningen och hur hon ser på forskning om skolans ledning och styrning. 

Professor Elisabet Nihlfors var en av de inbjudna talarna vid Skolchefskonferensen i Växjö i oktober. Hon är en av de svenska forskare som har mest erfarenhet och kunskap inom forskning om skolans ledning och styrning.

Elisabet Nihlfors har inlett ett samarbete med Skolchefsinstitutet, som bland annat ska ta över en del av hennes longitudinella studier om skolchefer. 

Här kan du se en filmad intervju med Elisabet, dessvärre är ljudkvaliteten undermålig men budskapet är lysande!

2019-10-24