Eftergymnasial utbildning i fokus på Nitusdagarna

Nitus är ett nätverk för kommunala lärcentra. Det finns stora behov av eftergymnasial utbildning på arbetsmarknaden och under två dagar träffades nätverket i Danmark för att dela erfarenheter, diskutera möjligheter och knyta nya samarbetsband. En stor fråga handlade om utvecklingen ska tuffa på som vanligt eller om det är dags för omstrukturering i utbildningssystemet?

Fr.v: Hanna Finmo och Elin Berqvist, Nanna Højlund, Marianne Olsson och Jerry Engström.

Fr.v: Hanna Finmo och Elin Berqvist, Nanna Højlund, Marianne Olsson och Jerry Engström.

Konferensen leddes med säker hand av moderator Marianne Olsson som betonade vikten av att förstå de relationella dimensionerna i all form av samverkan och möten. Hon konstaterade också att för att hänga med idag måste man uppdatera sin omvärldsbevakning åtminstone varje kvartal med tanke på att förändringshastigheten blir snabbare och är hög.

Konferensens första dag ägnades åt studiebesök, föreläsningar och workshops på Professionshøjskolen Absalon i Roskilde Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Det är en institution inriktad på eftergymnasial professionsutbildning inriktad på att utbilda lärare, socialarbetare och olika professioner inom hälso- och sjukvården. Ett viktigt tema under första dagen var hur man genom samverkan kan skapa nya möjligheter för individer att fortsätta utbilda sig.

Den andra dagen diskuterades behov av högre utbildning och högre utbildning som en del i ett livslångt lärande. Två tunga arbetstagarorganisationer, TCO och Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) från Danmark, fick berätta vilka frågor som är viktiga för deras medlemmar. FH är en sammanslagning av motsvarande TCO och LO och enligt Nanna Højlund, vice ordförande i FH, har sammanslagningen gått bra. Trots sammanslagningen liknande frågorna i stora drag de som presenterades av Hanna Finmo och Elin Bergqvist från TCO. Det handlade om tillgång till högre utbildning för omställning och breddad rekrytering. FH betonade ännu mer att det måste kunna ske en rörelse mellan utbildningsformer så att man inte låser in sig för att man läser en yrkesinriktad utbildning.

När Nitus Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. ordförande summerade sina intryck från konferensen konstaterade han att lärcentra gärna samverkar med högre utbildning och erbjuder lokaler på plats i kommunen där studenterna kan sitta och ha med en lärare på länk. Han uppmuntrade också de som var ansvariga för ett lärcentra att försöka förstå lärosätens drivkrafter för att kunna få till ett intresse för samverkan.

Nitusdagarna var väldigt lyckade med intressanta föredrag och diskussioner. Inspirerande var att höra om goda exempel, t.ex. arbetsintegrerad utbildning och distansutbildningsupplägg. Jag tycker att det är speciellt viktigt att universitet/högskolor, lärcentra, privata utbildare och fackliga organisationer träffas för att prata samarbete, utbildning och kompetensförsörjning, inte minst hur dessa behov tillgodoses utanför större städer. Allt detta leder ofta till förståelse för varandra och de olika verksamheterna. Nyckelfrågor är att ge universitet och högskolor incitament att arbeta med distansutbildning (som är ett väldigt vitt begrepp) och att ha dialog med politiker kring olika utbildningsformers betydelse för samhället, säger Thomas Norgren, Söderhamns kommun och ordförande i Nitus.

Om Nitus

Nitus är ett nätverk för kommunala lärcentra med ett hundratal medlemskommuner över hela Sverige. Lärcentra utvecklades för att öka tillgängligheten till högre studier och erbjuder till exempel studielokaler, teknisk utrustning, handledning, studievägledning och biblioteksresurser. Varje kommun tar beslut om hur just deras lärcentrum ser ut vilket innebär att resurser och förutsättningar ser olika ut.

Ett flertal forskare från Jönköping University Öppnas i nytt fönster. var inbjudna att tala under konferensen, Lina Bjerke och Sara Johansson från Internationella handelshögskolan presenterade studier av effekter av lokal utbildning. Jesper Boesen, samverkansansvarig från Högskolan för lärande och kommunikation fick ge exempel på hur samverkan sker i vår utbildning och Cecilia Bjursell talade om högre utbildning i det livslånga lärandet. Konferensens moderator tryckte speciellt på länken mellan högre utbildning och kompetensbehovet:

Mycket spännande tema att koppla högre utbildning och lärande till marknadens och arbetsgivarnas ständigt förändrade behov av kompetens samt hur detta försörjs. Konferensen var ett utmärkt exempel på samverkan och kompetensutbyte, sa Marianne Olsson, Konsultboken, moderator och expert inom gig-ekonomi.

 

Cecilia Bjursell

2019-12-18