God jul och gott nytt år!

Nu är snart 2019 slut, vi önskar ett trevligt avslut på året och ser fram emot nästa. Här passar vi på att plocka några russin ur 2019 års forskningskaka. 

Encell 2019

 

Ibland är det först när verksamhetsberättelsen är klar som det blir tydligt hur mycket man faktiskt har gjort under ett år. Vi på Encell är en ganska liten forskargrupp men oj vad mycket hårt arbete, kreativitet och kunskap det finns här! 

I forskning finns alltid en eftersläpning, så det som är vardagen nu kommer inte att synas i rullorna för än om något år eller två och det som hamnar i registret för 2019 kanske vi redan har lagt bakom oss. 

Vi säger gott nytt 2020, här nedanför har vi summerat något av det som har avslutats i år. Vi ses nästa år med nya, spännande resultat och ännu fler intressanta forskningsfrågor. 


Helene Ahl

Helene Ahl, Professor i företagsekonomi

Helene Ahl ingår i forskargruppen Embla, som bildades 2012 när forskare från fyra lärosäten – Helene Ahl, Karin Berglund, Katarina Pettersson och Malin Tillmar – påbörjade ett gemensamt forskningsprojekt om kvinnors företagande. 

Under 2019 har Helene, tillsammans med andra kollegor, bland annat publicerat resultat från studier av kvinnor som startar och driver företag under sin föräldraledighet samt hur kvinnors företagande framställs i policydokument Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

 

Vezir Aktas

Vezir Aktas, Lektor i socialpsykologi

Vezir Aktas arbetar med ett forskningsprojekt där han tillsammans med andra forskare i Sverige och Turkiet undersöker och synliggör situationen för akademiker i Turkiet, och de restriktioner i den akademiska friheten som finns i landet.

Gruppen har producerat ett antal publikationer i ämnet i år och tidigare, bland annat Social scientists under threat: Resistance and self-censorship in Turkish academia.  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Forskningen fortsätter och nu bearbetas material som har samlats in på plats under sommaren. 

 


Ingela Bergmo Prvulovic

Ingela Bergmo Prvulovic, Lektor i pedagogik

Ingela Bergmo Prvulovic har bland annat presenterat två av sina projekt på 11th Biennial International Conference of the Dutch HRM Network – “The Societal Impact of HRM”. Konferensen kan ge möjligheter till framtida samarbeten med Nederländerna, både i hennes roll som forskare och utbildningsledare för HR-programmet här i Jönköping, med syfte att sätta mer fokus på europeiska perspektiv på Human Resource Management.

 

Cecilia Bjursell

Cecilia Bjursell, Centrumledare och docent i företagsekonomi

Ett av de områden som flera av forskarna inom Encell fokuserar på är äldres lärande. Cecilia Bjursell har ett pågående projekt om äldre som väljer att läsa på folkhögskola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och hon har under året flera publikationer som berör olika aspekter på lärande sent i livet. 

Bland annat har hon samlat in berättelser från personer som deltar i kurser på Senioruniverstetet,  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.något som hon har skrivit om i bland annat European Journal for Research on the Educatin and Learning of Adults.  


Anders Dybelius

Anders Dybelius, Lektor i historia

I våras kom Anders Dybelius ut med boken Möten med personligheten Karl XII (Vaktel förlag), där han beskriver krigarkungens personlighet och karaktärsdrag utifrån brev och dokument som skrivits av kungen själv och av dem som träffade honom.  

Boken har gett ringar på vattnet och Anders har blivit intervjuad om denna vår kungalängds superstjärna i både radio och tryckt media och boken har fått goda recensioner. Möten med personligheten Karl XII är intressant både på grund av att den på ett nytt sätt synliggör en viktig del av vår historia, men även utifrån vad vi kan lära oss av Karl XII när det gäller till exempel ledarskap och organisation. 


Annika Engström

Annika Engström, Lektor i arbetsorganisation

Annika Engström har i många år arbetat på Jönköping Tekniska Högskola, men delar sedan i våras sin tid mellan sin tidigare arbetsplats och Skolchefsinstitutet. 

Hennes forskningsintressen rör bland annat samverkan och lärande i organisationer. Exempelvis har hon i år, tillsammans med Cecilia Bjursell, publicerat artikeln A Lewinian approach to managing barriers to university–industry collaboration Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. i tidskriften Higher Education Policy.Carin Falkner

Carin Falkner, Lektor i pedagogik

Carin Falkner är, tillsammans med Ann Ludvigsson en av Nordens ledande forskare när det gäller fritidshem. De ingår bland annat i ett nordiskt nätverk med andra fritidshemsforskare och i år rekryterades de båda till att vara en del av den referensgrupp med forskare som skulle bistå under utredningen ”Stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk omsorg”. 

Precis som fritidshemmen och personalen där tenderar att hamna i skymundan i förhållande till övriga skolvärlden så är forskning om fritidshemsverksamheten ett eftersatt område i Sverige. Lene Foss

Lene Foss, Professor i pedagogik

Lene Foss kom till Högskolan för lärande och kommunikation i början av höstterminen. Hon är professor och har tidigare arbetat på Handelshögskolan vid UiT - Norges Arktiske Universitet i Tromsö och leder nu arbetet i Skolchefsinstitutet.

Tillsammans med sina forskarkollegor på Skolchefsinstitutet har hon bland annat inlett ett tätt samarbete med professor Elisabet Nihlfors, till exempel genom att fortsätta med den longitudinella forskning om skolchefer som Elisabet tidigare har ansvarat för. Under hösten har Lene Foss och Joakim Krantz arbetat sig igenom Sverige för att samla nya data genom intervjuer med skolchefer i ett stort antal kommuner. 


Joel Hedegaard

Joel Hedegaard, Doktor i pedagogik

Joel Hedegaard har, tillsammans med sin kollega Martin Hugo, gjort en omfattande interjvustudie för att se hur folkhögskolan klarar av att möta personer med högfungerande autism. Deras forskning resulterade bland annat i rapporten Folkhögskolan som inkluderande miljö Pdf, 1.3 MB.
för deltagare med neuropsykiatriska Pdf, 1.3 MB.
funktionsnedsättningar Pdf, 1.3 MB., som de skrev tillsammans med Cecilia Bjursell. 

Rapporten visar bland annat hur folkhögskolan genom sitt fokus på individen och sina möjligheter att anpassa både undervisningen och hela miljön runt deltagaren kan möta dessa personer på ett helt annat sätt än vad övriga skolsystemet lyckas med. Rapporten fick stort genomslag och har citerats och diskuterats flitigt, både inom folkbildningen och i den övriga vuxenutbildningsvärlden. 

Martin Hugo

Martin Hugo, Docent i pedagogik

2019 blev Martin Hugo docent och i början av april höll han sin mycket uppskattade docentföreläsning Skolidentitet och omställningstid - att motivera när ingen motivation finns. Föreläsningen, som även har varit den mest populära filmen på vår youtubekanal i år Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., ger en utmärkt bild över Martins forskargärning och engagemang för personer som av olika anledningar har hamnat i utkanten av utbildningssystemet. 

Han visar bland annat i sin forskning hur viktig den personliga relationen är för att motivera och hjälpa en person som har det tufft på grund av exempelvis drogproblematik, npf-diagnos eller som har blivit tvångsomhändertagen.

 

Lars Ishäll

Lars Ishäll, Adjunkt i psykologi

Lars Ishäll intresserar sig för arbetsmotivation och medarbetarnas prestationer under svåra omständigheter samt arbetsmiljöinterventioner inom offentlig förvaltning. 

I år har har, tillsammans med forskare från Stockholms universitet, publicerat artikeln The long arm of the job – work characteristics and recovery windows in social welfare work Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., i tidskriften International Journal of Workplace Health Management. 

 

Joakim Krantz

Joakim Krantz, Postdoktor

Joakim Krantz har tidigare arbetat på Linnéuniversitetet men rekryterades under 2019 till Skolchefsinstitutet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Under hösten har han, tillsammans med Lene Foss, intervjuat skolchefer om deras roll och arbetssituation. 

Skolchefsinstitutets nysatsning, med tre nya men rutinerade forskare, är nu i full gång och under nästa år kan vi förvänta oss att det börjar trilla in lite intressanta resultat inom detta relativt obeforskade område. 


 


Ann Ludvigsson

Ann Ludvigsson, Lektor i pedagogik

Ann Ludvigsson och Carin Falkner publicerade i våras artikeln Fritidshem - ett gränsland i utbildningslandskapet: Lärare i fritidshems institutionella identitet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Artikeln väckte uppmärksamhet och Ann och Carin blev intervjuade av flera medier kring ämnet, bland annat om rektors föreståelse för fritidsverksamheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

 

Roland S Persson

Roland S Persson, Professor i pedagogisk psykologi

Roland S Persson ägnar mycket av sin forskning åt talang och högbegåvade personers situation. Han är en flitigt inbjuden talare vid konferenser, bland annat var han i år anlitad som keynote vid en konferens i Serbien där han talade på temat Challenges to the basis of giftedness and talent education Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Ulli Samuelsson

Ulli Samuelsson, Lektor i pedagogik

Ulli Samuelsson delar numera sin tid mellan flera arbetsplatser. Bland annat är hon projektledare för Mötesplats Social Innovation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., en nationell kunskapsplattform för social innovation. 

Ullis forskningsintresse kring äldre och IT fortsätter att vara högaktuellt, bland annat har hon spelat in en förelsäning om digitalt utanförskap Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., en bra resurs för till exempel beslutsfattare, organisationer och media. 

 

 

 


Affilierade forskare

Encell har fyra affilierade forskare, som alla bidrar med värdefulla insikter inom området livslångt lärande. 

Ann-Kristin Boström

Ann-Kristin Boström, Doktor i internationell pedagogik, affilierad forskare

Ann-Kristin Boström har ett stort internationellt nätverk inom lärande mellan generationer och är ofta på resande fot i olika vetenskapliga sammanhang. Bland annat är hon nu inblandad i planeringen av International Conference for
Intergenerational Programs and Practices, som hålls i Kobe nästa år. 

Satya Brink

Satya Brink, Affilierad forskare i pedagogik

Satya Brink är expert inom utbildningspolicy och utbildningssystem och har under sin karriär arbetat med området både inom akademin, inom myndighetssfären och internationellt. 

I år presenterade hon bland annat sin forskning med titeln Policy rationales for older adults learning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. vid ESREA-konferensen i Belgrad.

Claudia Gillberg

Claudia Gillberg, Doktor i pedagogik, affilierad forskare

En av de publikationer som vår affilierade forskare i Storbritannien, Claudia Gillberg, särskilt vill lyfta fram från 2019 är en artikel hon har skrivit tillsammans med Andreas Pettersson vid Högskolan i Södertörn, Between duty and right: disabled schoolchildren and teachers’ ableist manifestations in Sweden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Viktig forskning om barn med funktionshinder och deras situation i skolan. 

Karin Kilhammar

Karin Kilhammar, Lektor i pedagogik, affilierad forskare

Karin Kilhammar arbetar sedan några år på Linnéuniversitetet, men är fortfarande affilierad forskare hos oss på Encell. Karins forskningsintresse ligger framför allt i medarbetarskap och andra HR-frågor. 2019-12-13