ENCELL

Nationellt kompetenscentrum för livslångt lärande

Nya grepp för utbildningssamverkan framåt

På vilka sätt kan vi lära oss av samverkanssatsningar som görs mellan högskola och det omgivande samhället? Cecilia Bjursell har tillsammans med Anna-Carin Ramsten på Vinnova tittat på hur forskning, utbildning och innovation nu tar plats i samverkan, något som de beskriver i rapporten Innovativ utbildningssamverkan för livslångt lärande.

I rapporten Innovativ utbildningssamverkan för livslångt lärande ingår fem fallbeskrivningar av innovativ utbildningssamverkan: om ett campus utan lärosäte, om industrin som utbildningspartner, om när kommunal förvaltning ger en högskolekurs, om när näringslivet förlägger kurser till högskolan och om när socialförvaltningen själva startar en utbildningsenhet.

I rapporten drar Bjursell och Ramsten följande slutsatser:

  • Närhet underlättar samverkan och regionala satsningar kan vara lämplig nivå för att nå tillräcklig storlek samtidigt som man har närhet till verksamheterna.
  • Samverkan i högre utbildning kan sägas genomgå ett kulturellt skifte mot ansatser som stöder aktivt lärande och ett ansvarstagande i samhället.
  • Den utbildningsinnovation som vi har identifierat genom fallbeskrivningarna sker på initiativ av externa aktörer som kontakter lärosäten utifrån konkreta behov.

Läs rapporten här.PDF

Här hittar du övriga Encellrapporter.

2019-12-18
ENCELL
2019-12-18
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information kaka