Nya grepp för utbildningssamverkan framåt

På vilka sätt kan vi lära oss av samverkanssatsningar som görs mellan högskola och det omgivande samhället? Cecilia Bjursell har tillsammans med Anna-Carin Ramsten på Vinnova tittat på hur forskning, utbildning och innovation nu tar plats i samverkan, något som de beskriver i rapporten Innovativ utbildningssamverkan för livslångt lärande.

Omslag till rapporten

I rapporten Innovativ utbildningssamverkan för livslångt lärande ingår fem fallbeskrivningar av innovativ utbildningssamverkan: om ett campus utan lärosäte, om industrin som utbildningspartner, om när kommunal förvaltning ger en högskolekurs, om när näringslivet förlägger kurser till högskolan och om när socialförvaltningen själva startar en utbildningsenhet.

I rapporten drar Bjursell och Ramsten följande slutsatser:

  • Närhet underlättar samverkan och regionala satsningar kan vara lämplig nivå för att nå tillräcklig storlek samtidigt som man har närhet till verksamheterna.
  • Samverkan i högre utbildning kan sägas genomgå ett kulturellt skifte mot ansatser som stöder aktivt lärande och ett ansvarstagande i samhället.
  • Den utbildningsinnovation som vi har identifierat genom fallbeskrivningarna sker på initiativ av externa aktörer som kontakter lärosäten utifrån konkreta behov.

Läs rapporten här. Pdf, 839.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Här hittar du övriga Encellrapporter.

2019-12-18