Kan folkhögskolan förmedla kunskaper om livet?

I vår ska forskarna Joel Hedegaard och Martin Hugo följa deltagare på en folkhögskola, som under en termin läser kurser i livskunskap. Den här typen av kurser finns på flera folkhögskolor och tanken är att hjälpa personer med psykisk ohälsa, exempelvis till följd av utmattningsdepression, att hitta en vardag och ett sammanhang som kan vara en del i vägen framåt.

Joel Hedegaard och Martin Hugo

Hedegaard och Hugo har de senaste åren gjort flera studier kring folkhögskolor. De har intervjuat deltagare på seniorkurser, för att se varför de söker sig till folkhögskolan och vad de får ut av den. I en annan studie som har fått mycket uppmärksamhet har de lyft fram folkhögskolans förmåga att möta personer med neuropsykiatriska funktionshinder Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster., som genom hela den miljö som skapas på en folkhögskola ofta känner sig mer hemma och gör större framsteg än vad de har haft möjlighet till i den obligatoriska skolan.

I vårens studie om livskunskap har Hedegaard och Hugo börjat intervjua lärare och rektor, och ska framöver prata med deltagarna och göra observationsstudier under ett antal lektioner. Syftet är bland annat att se vad som händer under terminen, vad deltagarna upplever att de får med sig från en sådan kurs och vad som händer i klassrummet. De ska även intervjua tidigare deltagare, för att se hur de har gått vidare efter kursen i livskunskap. Innan antagningen till kursen gör personal på folkhögskolan intervjuer och ett av kraven för att få gå är att man har en etablerad kontakt med psykiatrin.

– Kan folkhögskolan vara bra på att möta även denna grupp? frågar sig Joel Hedegaard, med tankar kring resultaten från deras tidigare studier där folkhögskolans fokus på individen och möjligheter till anpassning av miljö och utbildning har visat sig ge mycket till deltagarna, som de inte har känt att de har fått någon annanstans.

På den aktuella folkhögskolan finns två typer av livskunskapskurser, där den ena har ett särskilt fokus på skapande och den andra har en mer allmän inriktning. Precis som alltid på folkhögskolan är innehållet i kurserna relativt fritt och formas av deltagare och lärare tillsammans, men i livskunskapskurserna ingår till exempel svenska, idrott och hälsa, skapande och rena samtalssessioner.

Psykisk ohälsa skapar stort lidande för individen och betydande kostnader för samhället. Om sjukdomstiden skulle kunna förkortas vore det en vinst för alla parter.


Sara Bref

 

2020-03-26