Gill Frigerio undersöker hur tro kan få ta plats i vägledning

Gill Frigerio arbetar som docent vid University of Warwick. Vid Centre for Lifelong Learning erbjuder hon och hennes kollegor en rad program för personlig och yrkesmässig utveckling till vuxna studenter. Dessutom forskar hon om karriärvägledning.

Gill Frigario

Gill Frigerio berättar att hon särskilt uppskattar den delen av jobbet som innebär att handleda examensarbeten, där studenterna ska kombinera det de lärt sig med yrkesmässiga praktiker inom ett vitt område av karriärutveckling. Hennes eget intresse för karriärvägledning och karriärutveckling började för över 20 år sedan.

– Jag blev intresserad av hur människor utvecklade sina karriärer och hur vägledning så väl som andra karriärutvecklingstjänster kan stötta det. Jag började arbeta som karriärrådgivare på ett universitet här i Storbritannien 1999, och har varit praktiker, chef och sedan utbildare ända sedan dess, säger hon.

Tro och karriär

I kombination med sin ordinarie tjänst arbetar Gill mot en doktorstitel inom utbildning. Hennes forskning rör området tro. Frågan är om, och i så fall hur, den delen av en troende människas liv kan bidra i arbetet med att navigera i arbetslivet.

– Jag ska precis dra igång en första omgång intervjuer med medelålders kristna kvinnor, om deras tro och arbetsliv. Jag ska sedan använda det för att utveckla resurser som kan hjälpa kvinnor att i framtiden integrera sin tro och sitt arbete.

Planeringen har självklart fått revideras i och med pandemin. Även om intervjuerna ska göras digitalt så har många av respondenterna fått sina liv ställda på ända och kan inte ställa upp förrän längre fram.

Handlar om helheten

Gill Frigerio menar att för en troende person så är religionen en viktig del av människan, vilket kan vara av relevans i en vägledningssituation. Förhoppningen är att lägga till ytterligare ett verktyg till vägledarens verktygslåda med hjälp av forskningsresultaten.

– Jag hoppas att jag kan erbjuda karriärutvecklingsvärlden några idéer om bästa sättet att dra nytta av en klients tro, om de har en, i praktiken. Så att vi arbetar med hela klienten snarare än bara den del av dem som de tycker är relevant, säger Gill Frigerio.


Sara Bref

2020-06-24