Foto av en datorskärm under ett zoom-möte

Summering av en lyckad digital konferens

I början av juni stod Encell och Högskolan för lärande och kommunikation värd för 7th ECADOC Summer School in the field of Career Guidance and Counselling, med temat Lifelong guidance in contexts of lifelong learning – Exploring effects and implications for career guidance and counselling in an age of uncertainty. I och med pandemin ställde vi om till en helt digital avslutningskonferens, här kommer en kort summering från veckan.

Sommarskolan för doktorander inom vägledningsområdet hölls i år för sjunde året i rad. Förra året var alla samlade på Malta och i år utgick konferensen från Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping, men hela kursen hölls digitalt. Tjugotvå forskarstuderande från flera länder i Europa och från Australien, Sydafrika, Burkina Faso och Israel deltog. Deras arbete började redan veckorna innan själva konferensen, eftersom allt är en poänggivande kurs och det ingår en hel del läsning samt en rad uppgifter. Bland annat var varje deltagare tilldelad en artikel i läslistan som de skulle fokusera lite extra på, och redogöra för de andra kring.

Under den avslutande konferensveckan var ett antal namnkunniga talare inbjudna för att presentera sin forskning inom något av de två områden som knöts samman i årets tema: livslångt lärande och livslång vägledning.

Tid viktigare än plats

Professor Jenny Bimrose från University of Warwick presenterade ett arbete som rör policy och praktik kring livslång vägledning i EU, samt sin forskning om hur äldre kvinnor ser tillbaka på sin karriär. Dr Nikos Drosos från National and Kapodistrian University i Aten diskuterade genom sin forskning vilken roll karriärvägledning och livslångt lärande kan och bör ha i spåren efter pandemin.

Professor Kjell Rubenson, University of British Columbia, gick upp tidigt på morgonen och satt vid sitt skrivbord i Kanada för att guida deltagarna genom livslångt lärande och förståelsen av det, vilket var det avslutande passet dag 1. Upplevelsen av att samlas från jordens alla hörn, komma nära varandra men ändå inte, hur tekniken kan göra platsen utan betydelse å ena sidan, men hur tiden på dygnet å andra sidan påminde om hur långt isär deltagarna faktiskt var fysiskt, var något av det som ECADOC 2020 lämnar efter sig.

Den eftertraktade publiceringen

Två av inslagen under konferensen berörde publicering i vetenskapliga tidskrifter, något som är högaktuellt för de forskarstuderande. Professor Jérôme Rossier vid University of Lausanne är redaktör för the International Journal for Educational and Vocational Guidance, och sitter i editorial board för ett antal andra tidskrifter, och han gav en mängd tips för hur man kan lägga upp sin strategi för publicering.

Likaså presenterade Dr Fredrik Hertzberg vid Stockholms universitet den nya tidskriften Nordic Journal of Transistions, Careers and Guidance, och svarade på deltagarnas frågor kring publikationer och hans egen forskning. Hertzbergs kollega Dr Christer Langström presenterade också sin forskning, som berör vuxna jobbsökande och deras förutsättningar för lärande genom karriärvägledning.

Dr Sanna Toiviainen från Helsingfors universitet delade i ett uppskattat och mycket öppenhjärtigt anförande med sig av sin resa mot färdig avhandling, och hur hon gått vidare efter det. Professor Rie Thomsen vid Aarhus University, vetenskaplig koordinator för nätverket ECADOC, presenterade sin forskning om livslång vägledning i olika typer av grupper och Dr Anouk Jasmine Albien vid University of Bern, programchef för ECADOC, höll en workshop med utgångspunkt i hennes forskning om migranters utmaningar på arbetsmarknaden.

Värdefull handledning

Ett av de mest uppskattade inslagen under veckan, där många av de inbjudna forskarna bidrog, var handledning i små grupper enligt metoden Collective Academic Supervision (CAS), som Rie Thomsen med kollegor under många år har använt och även publicerat resultat om i Higher Education (vol 65, no 5, pp 581-593 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.). Deltagarna delades in i grupper om 3-4, med en eller två handledare per grupp, och fick sedan en utförlig och konstruktiv genomgång av det projekt som de hade valt att presentera. En av de grundläggande tankarna med CAS är att den vars projekt diskuteras inte ska behöva försvara sig, utan kunna lyssna och ta in förslag och tankar från övriga. CAS-handledningen blev mångas favorit, precis som det brukar vara under en ECADOC-vecka.

Det intensiva programmet avslutades av Dr Ingela Bergmo Prvulovic, som tillsammans med sina kollegor vid Encell och Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping stod som värd. Ingela tog deltagarna vidare genom att lyfta deras eget lärande och övergången till att tänka och arbeta som en forskare, att forma en ny yrkesidentitet.

Veckan avslutades med konferensmingel, och märkbart berörda deltagare som förutom nya kunskaper loggade ut från ECADOC 2020 med känslan och tryggheten av att från och med nu höra till ett nytt professionellt sammanhang.


Sara Bref

2020-06-24