Han hoppas kunna utveckla vägledningen för migranter

Miika Kekki är forskarstuderande vid Östra Finlands universitet. Arbetstiteln på hans avhandling är “Social justice in career counselling of adult immigrants: how career counsellors use power in their counselling encounters”.

Miika Kekki

Miika Kekki har sedan tidigare en lång erfarenhet inom både handledning och vägledning och har arbetat både som anställd och i egen regi, bland annat inom Euroguidance Finland. Men nu har han lagt vägledningspraktiken åt sidan för ett tag.

– Det var en långvarig dröm att kunna fortsätta med mina studier men under lång tid kom jag inte på ett ämne som skulle intressera och motivera mig. Det kände också för jobbigt att kombinera jobb och arbete. Då kom jag att prata om min dröm med en bekant som visste om ett nytt doktorandprogram som lät passande för mig. I det här skedet hade jag också kommit att tänka på ett forskningsämne som fascinerade mig. Jag sökte in och fick först en plats i programmet och senare lyckades jag också få en doktorandplats på universitetet, säger Miika Kekki.

Likvärdighet och makt

Miikas forskning handlar om likvärdighet och rättvisa inom vägledning, bland annat frågan om vägledarens maktposition och hur denne använder sin makt i mötet och arbetet med den som söker vägledning. Eftersom möjligheten att etablera sig på arbetsmarknaden ses som en viktig faktor för att integreras i samhället, i Finland så väl som i Sverige, så har vägledaren en nyckelroll för den som har kommit till ett nytt land och söker arbete.

– Jag anser att migranter har särskilda behov och att även vägledningen skulle ta bättre hänsyn till dessa problem. Jag tycker också att vägledarna skulle ha bättre kompetenser att möta dessa människor och hela deras livssituationer även om detta skulle betyda att nyttja ett bredare och mer omfattande arbetssätt, säger han.

Erfarenheten visar att en nyanländ riskerar att mötas av både rasism och fördomar, förutom det hinder som begränsade språkkunskaper utgör. Forskningen om multikulturell karriärvägledning har hittills mest handlat om teoretiska frågeställningar och utgångspunkter, Miika Kekki vill lyfta in vägledarnas egna erfarenheter och situationer och han skriver nu på sin första artikel.

– Den ska handla om de teman vägledarna inte vill prata med sina klienter om under en vägledningsdiskussion, även om en klient tar upp dem. Det kan handla till exempel om traumatiska upplevelser, rädslor, stress, familjebesvär eller något annat mycket personligt. Jag är särskilt intresserad av den här dynamiken från ett maktperspektiv och hur den påverkar själva handledningen.

Vill bidra praktiskt

Miika Kekki var en av de doktorander som deltog i den europeiska sommarskolan ECADOC 2020, där deltagarna bland annat fick handledning kring sin forskning från etablerade forskare inom relevanta fält, samt feedback från de andra deltagarna.

Miikas förhoppning är att med sin forskning kunna bidra till att utveckla en bredare utbildning för vägledare som riktar sig till migranter, och dessutom lyfta diskussionen kring vad som är viktigt förr att lyckas med integration i allmänhet och vägledning av migranter i synnerhet.

– Miikas forskning är intressant och viktig eftersom den uppmärksammar en underutforskad praktik i form av studie- och yrkesvägledande samtal med nyanlända vuxna. Forskningen har ett tydligt Social justice-perspektiv, vilket kan medverka till att utveckla studie- och yrkesvägledares interkulturella kompetens och därmed i förlängningen även förbättra nyanländas möjligheter att bli inkluderade, säger Joel Hedegaard som handledde Miika Kekki under ECADOC 2020.


Sara Bref

2020-06-24