Uppsatsvinnare från norr till söder

Stor spridning av uppsatsämnen och lärosäten bland tidigare vinnare.

Uppsatstävling, deadline 30 juni. Encell. Vuxenutbildning,
folkbildning, livslångt lärande, folkhögskola, yrkeshögskola, äldres lärande
särvux, komvux, studiecirkel, karriärvägledning, högskola, universitet,
intergenerational. 

För att stimulera intresset för olika aspekter av det livslånga lärandet har Encell inrättat en uppsatstävling där de två bästa uppsatserna belönas. Syftet med priset är att uppmuntra till studier som genom sina resultat ska bidra till en positiv samhällsutveckling. Priset vänder sig till studenter på svenska universitet och högskolor och gäller kandidat-, magister- och masteruppsatser. Tävlingen brukar locka bidrag från en rad lärosäten och från olika discipliner.

Tidigare vinnare finns listade på hemsidan, för den som vill läsa fina uppsatser om livslångt lärande. Till exempel vinnarna från de sensate två åren:

2020

Johannes L. Geiser, Uppsala universitet, med uppsatsen:
How do UX professionals apply UX methods and practice lifelong learning?

Mina Aharbil Persson och Lina Banyameen, Högskolan för lärande och kommunikation, med uppsatsen:
Modersmålets roll i andraspråksinlärning - En kvalitativ studie om åtta SFI-elevers perspektiv.

2019

Alena Seredko, Göteborgs universitet, med uppsatsen:
Moving Between Levels of Engagement with Interactive Digital Exhibits – Case-study: Human Nature Exhibition at the
Museum of World Culture

Christina Overå, Linnéuniversitetet, med uppsatsen:
Spänningen mellan samverkan och konkurrens – En studie om förutsättningarna för utveckling av kommunikation och ömsesidigt lärande.


2021-04-20