Cecilia Bjursell under inspelning hos Moderskeppet.

Foto: Josefina Sahlin/Moderskeppet

Moderskeppet och Encell i samarbete
– onlinekurs om livslångt lärande i arbetslivet

Det finns en stor efterfrågan på kunskaper om vuxnas lärande. I ett samarbete har utbildningsföretaget Moderskeppet tillsammans med Cecilia Bjursell, professor i pedagogik och centrumledare för Encell, tagit fram kursen En guide till livslångt lärande i arbetslivet. Syftet är att visa på grunderna för att främja ett livslångt lärande.

– Hela vårt företag är som en lärande organisation. Jag kände själv dels att jag ville kunna erbjuda mina kollegor en kurs inom detta, och framför allt våra medlemmar som använder Moderskeppet som kompetensutveckling, säger Josefina Sahlin, operativ chef på Moderskeppet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Det ligger i tiden med livslångt lärande men hur gör man? I arbetslivet finns det större krav på samverkan och integration mellan områden och behov av kontinuerlig inlärning under hela livet. Det pågår initiativ för att stödja livslångt lärande på allt från individnivå till samhällsnivå. Lärande i arbetslivet är ett stort område, och för att stödja den som ska jobba med sina kollegors lärande finns nu en onlinekurs som ger en bas att utgå ifrån.

– Det finns så mycket kunskap i böcker och bland forskare och det finns också ett stort behov av denna kunskap i arbetslivet. Nu har vi tagit fram en intensivkurs som ger deltagaren kunskaper och insikter för ett livslångt lärande på arbetsplatsen, säger Cecilia Bjursell.

Josefina Sahlin berättar att det var självklart att vända sig till Cecilia Bjursell när tanken på att göra en guide till livslångt lärande i arbetslivet började gro. Moderskeppet har sedan starten för 15 år sedan erbjudit kurser i foto, video, design och webb. När Mattias Karlsson Sjöberg grundade företaget var onlineutbildning inte lika vanligt som nu, men hans tanke var att alla skulle kunna ha tillgång till kunskapen, oavsett var man bor eller vilken tid på dygnet man har möjlighet att studera. Även om Moderskeppet inte tidigare har spelat in kursmaterial om själva lärandet i sig, så är livslångt lärande en naturlig del i utbudet.

– Moderskeppet går ju ut lite på det, både inom folkbildning men även inom kompetensutveckling, säger Josefina Sahlin.

En guide till livslångt lärande i arbetslivet ska ge teorier, verktyg och insikter främst till den som ansvarar för lärande och vill få till en förändring på sin arbetsplats. Kursen lanserades i slutet på augusti och finns tillgänglig öppet, online Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. En introduktion kan du se här:

2021-08-30