Sveriges demokratiska historia

Föreläsning med historikern Anders Dybelius.

Hur har Sverige blivit den demokrati det är i dag? Anders Dybelius, universitetslektor i historia, tar med oss på en resa genom Sveriges demokratiska historia. Från domarringar och ting, via statskupper och indelningsverk, till avskaffandet av tvåkammarriksdagen och införandet av allmän rösträtt. Visste du förresten att vi faktiskt inte fick fullständig rösträtt förrän 1989? Eller att prästerna i början valdes demokratiskt av folket? Och att många av de departement vi har kvar än i dag instiftades på 1600-talet?

2022-09-02