• CHILD-doktorand presenterade forskning på Slottet
  Varje år arrangerar Majblommans Riksförbund en diplomceremoni på Stockholms slott hos H. M. Drottning Silvia. Barnen i den skolklass eller scoutkår som sålt flest majblommor får diplom och fyra forskare får presentera sina projekt samt motta bevis på erhållna forskningsbidrag av Drottningen. I år var CHILD-doktorand Margareta Adolfsson en av de fyra forskarna.
  Läs mer
 • Nytt nyhetsbrev ute nu
  Det händer många spännande saker inom forskningsmiljön CHILD. Flera gruppmedlemmar tar akademiska steg och blir professor, doktor eller licentiat. Vi har från och med hösten också 25 doktorander inskrivna. Vidare har vi deltagit i en mängd internationella konferenser och publicerat flera intressanta artiklar. Den 15 november är det dags för konferensen "Barnet i familjen" som handlar om delaktighet i familjeaktiviteter för barn med funktionsnedsättning. Kanske du ska komma då?
  Läs mer
 • Karin Enskär nyutnämnd professor
  Forskningsmiljön CHILD har fått en ny professor. Karin Enskär, tidigare docent i Omvårdnad vid Hälsohögskolan i Jönköping, blev i början av september 2011 utnämnd till professor i samma ämne.
  Läs mer

Text

Gilla oss på Facebook