Kontinuerliga innovationssatsningar mer lönsamma

Att satsa på forskning och utveckling lönar sig – speciellt om satsningarna hålls i gång även under konjunktursvackor. Det visar forskning från CESIS, Centre of Excellence for Science and Innovation Studies.

Centrets föreståndare, professor Börje Johansson, har tillsammans med Hans Lööf, professor på KTH, bland annat studerat hur företags produktivitet påverkas av uthålligheten i satsningar på forskning och utveckling. Företag som bedrev innovationsverksamhet kontinuerligt under en 10-årsperiod jämfördes med företag vars innovationsansträngningar var mer oregelbundna. Studien visar att de innovationsuthålliga företagen skapade omkring 10 procent högre förädlingsvärde per anställd och år.

– Att hålla på med innovation kontinuerligt, varje år, skapar nämligen två saker, nya produkter och kunskap. Och bägge har mycket stor betydelse, konstaterar Hans Lööf.

Källa (läs hela artikeln här): Elektronik i Norden, branschtidning för Nordens elektroniker

2010-12-10