CISEG blir CEnSE

The Centre for Entrepreneurship and Spatial Economics (CEnSE) ersätter och utgör en fortsatt utveckling av the Centre for Innovation Systems, Entrepreneurship and Growth (CISEG).

Det nya forskningscentrets målsättning är att organisera, stödja och genomföra innovativ och högkvalitativ grundforskning såväl som samhällsrelevant forskning inom entreprenörskap och regionalekonomi.

CEnSE har också som sitt uppdrag att vara en resurs och kunskapsbank för företag, organisationer och regeringar internationellt, nationellt, regionalt och lokalt.

Docent Johan Klaesson blir centrets föreståndare och professor Hans Westlund forskningschef.

Instituten RUREG (Research Unit for Rural Entrepreneurship and Growth) och EIDI (Institute for the Experience Industries´ Development), som tidigare var underinstitut till CISEG, kommer att försvinna och deras forskning blir en del av det nya cenrets verksamhet. PIS (The Prosperity Institute of Scandinavia) kommer att fortsätta sin verksamhet som tidigare.

2010-12-21