Sarah Wikner disputerar

21 januari kl. 13.00 i B1014 disputerar Sarah Wikner i företagsekonomi vid Internationella Handelshögskolan. Välkommen att närvara vid disputationen!


2010-12-22