Ny artikel om akademiska spelregler

Professor Rolf A Lundin har fått en artikel publicerad i International Journal of Managing Projects in Business.

Artikelns titel är ”Ethical considerations in doing and disseminating project management research”, och den bygger på professor Lundins egna erfarenheter som forskare, författare, tidskriftsredaktör med mera.

Det går inte att överleva i den akademiska världen och som forskare om man inte har goda forskningsresultat och blir publicerad. I sin artikel hävdar Rolf A Lundin att det finns många frestelser och fallgropar för forskare när det gäller både forskning och publicering. Samtidigt finns det många skrivna och oskrivna regler, och det är inte alltid tydligt var gränserna går.

I sin artikel klargör Rolf A Lundin ”spelreglerna” för akademisk publicering. De problem som kan uppstå inom projektledningsforskning skiljer sig inte särskilt mycket från de som kan uppstå inom ledarskapsforskning, och artikeln tar upp ledarskapsforskning i allmänhet samtidigt som den försöker reda ut vad som är speciellt för projektledningsforskning.

International Journal of Managing projekt i Business är en tidskrift som ges ut av Emerald Group Publishing, världens främsta utgivare av vetenskapliga tidskrifter inom företagsekonomi. Tidskriften täcker alla aspekter av projektledning i teori och praktik.

Läs artikeln här

2011-01-20