Ny doktor i företagsekonomi

Sarah Wikner försvarade framgångsrikt sin doktorsavhandling "Value co-creation as practice - On a supplier's capabilities in the value generation process" den 21 januari 2011.

Avhandlingen undersöker hur leverantörer kan bidra till sina kunders värdeskapande processer och baseras på en leverantör och fyra kundföretag. Resultatet visar att olika kunder kan integrera kompetensen från en och samma leverantör på olika sätt i sina egna processer. Detta beror på en mängd faktorer, bland annat på rollen som kunden samt leverantören tycker leverantören ska spela i relationen, vilket inte alltid diskuteras tydligt mellan parterna.

Leverantören i sin tur behöver ha väl genomförda processer för att kunna stödja kunden. Detta kan vara svårt om företagskulturen framhäver vissa processer och undertrycker andra. Men det krävs mer än väl genomförda processer för att kunden ska skilja ut leverantören från konkurrenterna. Kärnan i interaktionen mellan kund och leverantör är att kunna ha en pågående dialog om värde i användning, alltså värdet som kunden vill skapa med sina egna processer.

Fakultetsopponent var professor Björn Axelsson från Handelshögskolan i Stockholm. Medlemmar i betygsnämnden var professor Tore Strandvik från Hanken, docent Kajsa Hulthén från Chalmers och professor Leif Melin från Internationella Handelshögskolan. Ordförande var Professor Ethel Brundin, Internationella Handelshögskolan.

2011-01-21