Annica Otterborg disputerar

Annica Otterborg disputerar i pedagogiskt arbete vid Högskolan för lärande och kommunikation fredag 4 mars, kl 13.15 i Hb116 på HLK. Välkommen att närvara vid disputationen!

Avhandlingens titel är: "Entreprenöriellt lärande - Gymnasieelevers skilda sätt att uppfatta entreprenöriellt lärande."

Läs mer om Annica Otterborgs forskning

2011-01-31