Mikael Segolsson disputerar

Mikael Segolsson disputerar i pedagogik vid Högskolan för lärande och kommunikation fredag 18 februari, kl 13.15 i Hb116 på HLK. Välkommen att närvara vid disputationen!

Avhandlingens titel: "Lärandets hermeneutik - Tolkningens och dialogens betydelse för lärandet med bildningstanken som utgångspunkt".

Mer information om disputationen

Läs mer om Mikael Segolssons forskning

2011-02-01