Stipendium för skatteforskning

Lektor Pernilla Rendahl har fått ett post-doc stipendium från Stiftelsen TOR / Skattenytt.

Det är första året som stiftelsen ger post-doc stipendier. Anslaget på 150 000 kronor baseras på forskningsprojektet "Cross-Border Taxation of Media Services: a comparative analysis of the functioning of the EU VAT in the media sector".

Pernilla Rendahls forskningsintresse omfattar konsumtionsbeskattning och gränsöverskridande beskattning av media och e-handel. Titeln på hennes avhandling är "Cross-Border Consumption Taxation of Digital Supplies - A Comparative Study of Double Taxation and Unintentional Non-Taxation of B2C E-Commerce". Avhandlingen är en jämförelse av EUs momssystem och den kanadensiska och australiensiska momsen på varor och tjänster. Elektronisk handel sker över nationsgränser men samtidigt saknas internationella fördrag på området, det finns fall av dubbelbeskattning och icke-beskattning, som påverkar staters möjligheter att samla in skatteintäkter och leverantörernas möjligheter att förutse de skattemässiga konsekvenserna. av sina handlingar.

2011-02-11