Nya utmaningar inom Tv-produktion

Forskningscentret MMTC anordnar ett symposium om Tv-produktion i Stockholm den 18 februari.

Hur ser framtiden ut för oberoende Tv-producenter? Vilka utmaningar medför det när nya plattformar skapas? Hur förändras branschen av nya format? Det är några av de viktiga frågor som kommer att diskuteras.

Tv-producenter, beslutsfattare och forskare möts på symposiet, som arrangeras av forskningscentret Media Management and Transformation Centre vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Syftet är att diskutera frågor som berör Tv-produktion och den snabba utveckling som just nu sker när det gäller både produktion och distribution av audiovisuella medier.

Symposiet hålls på Stockholm Waterfront Congress Centre och bland de inbjudna talarna finns bland andra Charlotte Ingvar-Nilsson, chef för kulturdepartementets medieenhet, Thomas Nilsson, planeringschef på SVT, Lars Beckung, programchef för Kanal 5 samt forskare från bland annat Bristol Law Shool, Free University of Brussels och Internationella Handelshögskolan i Jönköping.

Bland annat kommer symposiet att resonera kring hur branschen ser ut idag och hur den kommer att förändras, hur förändringarna påverkar produktions- och distributionsföretag, och vilka politiska beslut som måste ändras, eller undvikas, för att bemöta förändringarna. Symposiet består av fyra seminarier som inleds med en kortare introduktion till ämnet, och sedan följer en paneldiskussion. Symposiet är på engelska, med talare från flera länder, och kommer att vara öppet för allmänheten.

2011-02-15