Annica Otterborg disputerade

Annica Otterborg disputerade i pedagogiskt arbete vid Högskolan för lärande och kommunikation fredag 4 mars.

Avhandlingens titel är: "Entreprenöriellt lärande - Gymnasieelevers skilda sätt att uppfatta entreprenöriellt lärande."

Läs mer om Annica Otterborgs forskning

2011-03-07