Peter Karlsson disputerar

Peter Karlsson försvarar sin doktorsavhandling "Issues of Incompleteness, Outliers and Asymptotics in High Dimensional Data" fredag 29 april, kl. 10 i B1014 på JIBS. Välkomna!


2011-04-07