Joel Johansson spikar sin avhandling

Tisdag 12 april kl. 9.30 spikar Joel Johansson upp sin avhandling "Automated Computer Systems for Manufacturability Analyses and Tooling Design" i entrén på Tekniska Högskolan. Välkomna!

2011-04-08